Kategori «Excel»

VBA Fjern duplikater

Fjern duplikater i VBA ExcelDuplikatværdier kræves ofte ikke i excel, især når du vil have unikke værdier. Vi har normalt et andet sæt data at arbejde med, og vi ser en masse duplikatværdier i den.Jeg håber, du er fortrolig med at fjerne dubletter i Excel-regneark. Hvis ikke noget at bekymre sig, viser vi dig et simpelt eksempel til dig. Også i

VBA Do indtil Loop

Hvad skal jeg gøre indtil loop i VBA Excel?I VBA Do indtil Loop er vi nødt til at definere kriterier efter indtil-sætningen, hvilket betyder, når vi ønsker, at sløjfen skal stoppe, og slutudsagnet er selve sløjfen. Så hvis betingelsen er FALSK, fortsætter den med at udføre erklæringen inde i sløjfen, men hvis betingelsen er SAND med det samme, forlader den erklæringen Gør indtil.Da selve orden

VBA Outlook

Vi har set VBA i excel, og hvordan vi automatiserer vores opgaver i excel med oprettelse af makroer, i Microsoft Outlook har vi også en reference til VBA og hvor vi kan styre outlook ved hjælp af VBA, det gør vores gentagne opgaver i Outlook lettere at automatisere, og svarende til excel er vi nødt til at gøre det muligt for udviklerfunktionen at bruge VBA i Outlook.VBA O

VBA Gem som

Excel VBA Gem somVBA Save As- metoden bruges til at gemme excel-filen til en bestemt placering. For at gemme projektmappen ved hjælp af vba-kode bruger vi objektet Arbejdsmappe med SaveAs-funktionen.Efter alt det hårde arbejde, vi har udført i projektmappen, gemmer vi det, ikke? Det er smertefuldt at miste de data, vi har arbejdet med. Vi

VBA GetOpenFilename

GetOpenFilename er en metode, der også er en attribut for FSO, denne metode bruges i VBA til at finde en bestemt fil med et filnavn og vælge den, den vigtige faktor i denne metode er stien til filnavnet, der er angivet for at åbne det, vi kan enten passere stien til filnavnet i funktionen, eller vi kan bede brugeren om at præsentere en filsti for at vælge den.Excel

VBA Active Cell

Aktiv celle i Excel VBAAktiv celle er den aktuelt valgte celle i et regneark, aktiv celle i VBA kan bruges som en reference til at flytte til en anden celle eller ændre egenskaberne for den samme aktive celle eller cellereferencen fra den aktive celle, aktiv celle i VBA kan få adgang til ved hjælp af metoden application.pro

VBA sammenkædning

Sammenkædning betyder sammenføjning af to værdier eller to strenge sammen, svarende til excel, vi bruger & eller også kendt som ampersand-operator til sammenkædning, to sammenkædede to strenge, vi bruger & operatør som String 1 & String 2, nu er der en vigtig ting at huske, og at er, mens vi bruger & operatøren, skal vi give pladser, ellers vil VBA betragte det som længe.VBA samme

VBA med

Med erklæring i Excel VBAWith statement bruges i VBA til at få adgang til alle egenskaberne og metoderne for et nævnt objekt. Vi er nødt til at levere hvilket VBA-objekt, vi henviser til, først og derefter lukke With-erklæringen med End With og derefter inde i denne erklæring kan vi udføre alle egenskabsændringer og metoder for det nævnte objekt.Nedenfor e

VBA Luk brugerform

Når vi laver en brugerform, tager det data som input fra brugere, men dataene leveres til formularen lukker ikke sig selv, så det kan vildlede brugeren til at indtaste data igen, vi bruger to forskellige kommandoer til at lukke en brugerform, når input har er givet, og de er Unload me-metoden for at lukke en brugerformular eller vi kan bruge metoden userform.hid

VBA FEJL

Ligesom vi bruger IFERROR i excel for at vide, hvad vi skal gøre, når der opstår en fejl før hver funktion, har vi en indbygget IFERROR-funktion i VBA, der bruges på samme måde, da det er en regnearksfunktion, bruger vi denne funktion sammen med regnearket. Funktion metode i VBA, og derefter giver vi argumenterne for funktionen.FEJLFu

VBA indsæt række

Indsættelse af en række i VBA er noget forskellig fra at indsætte en kolonne i VBA, i kolonner brugte vi hele kolonnemetoden, men for at indsætte rækker bruger vi regnearkmetode med indsætningskommandoen for at indsætte en række, vi giver også en rækkehenvisning, hvor vi vil indsætte en anden række svarende til kolonnerne.Indsæt række

VBA farveindeks

Excel VBA farveindeksSom i et regneark ændrer vi farven på en celle eller et givet celleområde fra fanen Hjem i VBA. Vi har en vba-funktion kaldet Colour Index, der bruges til at ændre cellernes farver eller celleområdet, disse funktioner har unik identifikation til forskellige typer farver.I VBA har vi to måder at anvende farven på, den første er ved hjælp af "farve" egenskab og den anden bruger "ColorIndex" egenskaben.Vi anvend

Få celleværdi i Excel VBA

Få celleværdi med Excel VBAEn celle er en individuel celle og er også en del af et interval, teknisk set er der to metoder til at interagere med en celle i VBA, og de er områdemetoden og cellemetoden, områdemetoden bruges som rækkevidde (“A2”) .Værdi, der giver os værdien af ​​A2-cellen, eller vi kan bruge cellemetoden som celler (2,1) .værdi, som også

VBA-format

Excel VBA-formatfunktionFormatfunktion i VBA bruges til at formatere de givne værdier i det ønskede format, denne funktion kan bruges til formatering af datoer eller tal eller hvilke som helst trigonometriske værdier, denne funktion har grundlæggende to obligatoriske argumenter, den ene er input, der er taget i form af en streng og det andet argument er den type format, vi vil bruge, for eksempel hvis vi bruger Format (.99,

VBA Send e-mail fra Excel

VBA-kode til at sende e-mails fra ExcelI VBA for at sende e-mail fra Excel kan vi automatisere vores mailing-funktion, så vi automatisk kan sende e-mails til flere brugere ad gangen. For at gøre det skal vi huske, at det gøres ved at Outlook et andet Outlook-produkt, så vi skal aktivere Outlook scripting i VBA for at gøre det, og når det er gjort, bruger vi .Applic

VBA ReDim

Excel VBA ReDim-erklæringVBA Redim- sætning svarer til den dæmpede sætning, men forskellen er, at den bruges til at gemme eller allokere mere lagerplads eller mindske lagerpladsen, som en variabel eller en matrix har med sig, nu er der to vigtige aspekter, der bruges med udsagn er Bevar, hvis bevar bruges med denne erklæring, opretter det en ny matrix med forskellig størrelse, og hvis bevar ikke bruges med denne erklæring, ændrer den bare matrixstørrelsen for den aktuelle variabel.Arrays er

VBA CDATE-funktion

CDATE-funktion i VBAVBA CDATE er en datatypekonverteringsfunktion, der konverterer en datatype, der enten er tekst eller streng til en datadatatype. Når værdien er konverteret til datatype, kan vi lege med dato ting.Syntaks for CDATENedenfor er syntaksen for CDATE-funktionen i VBA.Udtryk: Udtryk kan være en streng- eller tekstværdi eller en variabel, der indeholder en værdi, der skal konverteres til datadatatypen.CDATE

VBA SendKeys

Excel VBA SendKeysSendKeys på VBA- sprog er en metode, der bruges til at sende tastetryk til det aktive vindue, så vi kan arbejde manuelt efter det. Når vi bruger alfabet som nøgler, skal alle alfabeterne være med små bogstaver. Det er en kompleks metode og anbefales kun at bruge, hvis det er nødvendigt, og når du ikke har mulighed for det"SendKeys" er et af de komplekse emner, du skal forstå. Ikke man

SUMIF med VLOOKUP

Kombineret brug af sumif (vlookup)Sumif med VLOOKUP er en kombination af to forskellige betingede funktioner, SUMIF bruges til at opsummere cellerne baseret på en eller anden betingelse, der tager argumenter af rækkevidde, der har dataene, og derefter kriterierne eller betingelsen og cellerne til at summe, i stedet for de kriterier, vi bruger SE PÅ som kriterierne, når der er en stor mængde data tilgængelige i flere kolonner.SUMIF

VBA XLUP

Excel VBA XLUPEn ting, du skal huske på, mens du skriver VBA-kode, er hvad du gør med det almindelige regneark, og du kan også replikere den samme i VBA. Et sådant nøgleord i VBA-kodning er "XLUP", i denne artikel viser vi dig, hvad dette nøgleord er i VBA-kodning, og hvordan man bruger det til kodning.Hvorda

VBA COUNTA

COUNTA-regnearkfunktion i Excel VBAI vores tidligere artikel “Excel COUNTA” har vi set, hvordan man bruger funktionen COUNT til at tælle de numeriske værdier fra værdiområdet. Hvad med at tælle alle værdierne i celleområdet? Ja, det kan vi også tælle. For at tælle alle celleværdierne i celleområdet skal vi bruge formlen "COUNTA" i excel VBA. I denne artikel

VBA Slet fil

I VBA kan vi slette enhver fil, der er til stede på computeren ved hjælp af VBA-koder, og den kode, der bruges til at slette en fil, er kendt som Kill-kommandoen, metoden til at slette enhver fil er den første, vi giver stien til filen, hvilket betyder hvor filen er placeret på computeren, og derefter bruger vi kommandoen Kill til at slette filen.Såda

VBA-kolonner

Excel VBA-kolonneegenskabEgenskaben VBA-kolonner bruges til at henvise til kolonner i regnearket. Ved hjælp af denne egenskab kan vi bruge en hvilken som helst kolonne i det angivne regneark og arbejde med den.Når vi vil henvise til cellen, bruger vi enten Range-objektet eller Cells-egenskaben. Tilsvarende, hvordan du henviser til kolonner i VBA? V

VBA højre funktion

Højre funktion i VBA ExcelHøjre funktion er den samme som i begge regnearkfunktioner og VBA, brugen af ​​denne funktion er, at den giver os substring fra en given streng, men søgningen foretages fra højre til venstre for strengen, dette er en type strengfunktion i VBA bruges med application.worksheet funktionsmetode.RIGHT-fu

VBA HVIS IKKE

HVIS IKKE i VBALogiske funktioner er nyttige til beregninger, der kræver flere betingelser eller kriterier for at teste. I vores tidligere artikler har vi set forholdene "VBA IF", "VBA OR" og "VBA AND". I denne artikel vil vi diskutere funktionen “VBA IF NOT”. Før jeg introducerer VBA IF NOT-funktionen, lad mig først vise dig om VBA NOT-funktionen.Hvad er

VBA-streng til dato

Excel VBA-streng til datoI Vba er der en metode, hvorigennem vi kan konvertere en given streng til en dato, og metoden er kendt som CDATE-funktion i vba, dette er en indbygget funktion i VBA, og de nødvendige dele til denne funktion er først at konvertere strengen til et tal, og derefter konverterer vi det givne nummer til en dato. R

VBA-valg

I VBA kan vi vælge et hvilket som helst område af celler eller en gruppe celler og udføre forskellige sæt operationer på dem, markering er et områdeobjekt, så vi bruger rækkevidde til at markere cellerne, da det identificerer cellerne, og koden til at vælge cellerne er "Vælg" -kommandoen, syntaksen, der skal bruges til valg, er interval (A1: B2). Vælg.Hvad

VBA FIND

Excel VBA FindNår vi bruger Find i et normalt regneark, trykker vi på tastaturgenvej CTRL + F og skriver de data, vi skal finde, og hvis ikke ønsket værdi, går vi til næste match, hvis der er mange sådanne matches, er det en kedelig opgave, men når vi bruger FIND i VBA, det udfører opgaverne for os og giver os det nøjagtige match, og det tager tre argumenter, det ene er, hvad man skal finde, hvor man finder og hvor man skal se på.Før vi flyt

VBA CSTR

Excel VBA CSTR-funktionCSTR i VBA er en datatypekonverteringsfunktion, der bruges til at konvertere en hvilken som helst værdi, der leveres til denne funktion til streng, selvom det givne input er i heltal eller float-værdi, vil denne funktion konvertere datatypen for værdien til en strengdatatype, så returneringstypen for denne funktion er en streng.Hvis

VBA ER NUL

VBA ISNULL-funktionISNULL i VBA er en logisk funktion, der bruges til at bestemme, om en given reference er tom eller NULL eller ej. Derfor er navnet ISNULL, dette er en indbygget funktion, som giver os sandt eller falsk som et resultat, baseret på det resultat, vi kan nå frem til konklusioner, hvis referencen er tom, returnerer den ægte værdi ellers falsk værdi.At fi

VBA ListObjects

Hvad er ListObjects i VBA?I en tabel er det normalt et datasæt, men i VBA-terminologi er der meget mere, da der er rækkevidde for det samlede datalisteområde, kolonnen er kendt som listekolonnen, og rækken er kendt som listerækken osv , så for at få adgang til disse egenskaber har vi en indbygget funktion kendt som Listobjects, og som bruges sammen med regnearkfunktionen.VBA Lis

VBA DoEvents

Excel VBA DoEvents-funktionVed hjælp af VBA DoEvents kan vi få koden til at køre i baggrunden og samtidig give os mulighed for at arbejde med excel og anden applikationssoftware. DoEvents giver os ikke kun mulighed for at arbejde med anden software, men vi kan også afbryde koden.DoEvents-funktionen overfører kontrol til operativsystemet på den computer, vi arbejder på.Hvordan

VBA målsøgning

Målsøgning i Excel VBAMålsøgning er det værktøj, der er tilgængeligt i excel VBA, som hjælper os med at finde det krævede antal, der skal nås for at nå det indstillede mål.For eksempel er du studerende, og du har målrettet mod en gennemsnitlig score på 90% fra seks tilgængelige fag. Fra nu af har du gennemført 5 eksamener, og du har kun et emne tilbage, dine forventede point fra fem afsluttede emner er 89, 88, 91, 87, 89 og 90. Nu vil du vide,

VBA Find næste

Excel VBA Find næsteSom i excel, når vi trykker på CTRL + F, vises en guidenboks, der giver os mulighed for at søge efter en værdi i det givne regneark, og når værdien er fundet, klikker vi på find ved siden af ​​for at finde den anden lignende værdi, da det er en regnearksfunktion kan også bruge det i VBA som Application-egenskabsmetode som application.findnext til d

VBA pause

Sæt VBA-kode på pause, når den kørerVBA Pause bruges til at sætte koden på pause fra at udføre den i et bestemt tidsrum og til at sætte en kode på pause i VBA bruger vi application.wait-metoden.Når vi bygger store VBA-projekter efter at have udført noget, skal vi muligvis vente et stykke tid på at udføre andre opgaver. I sådanne sc

VBA Long

Hvad er en lang datatype i VBA?Lang er en datatype i VBA, der bruges til at gemme de numeriske værdier, vi ved, at heltal også indeholder numeriske værdier, men Lang er forskellig fra heltal, da rækkevidden til lagring af data er meget stor i tilfælde af lang datatype også i lang tid datatype vi også kan holde decimalværdier, dette er en indbygget datatype.”Langt”

Eksempler på linjediagram

Eksempler på linjediagram i ExcelLinjediagrammet er en grafisk repræsentation af data, der indeholder en række datapunkter med en linje. Disse typer diagrammer bruges til at visualisere dataene over tid. Du kan overveje nedenstående eksempler på linjediagram i Excel.Linjediagrammer viser linjer, der går vandret, der består af den vandrette x-akse, som er uafhængig akse, fordi værdierne i x-aksen ikke afhænger af noget, typisk ville det være tid på x-aksen, da den fortsætter med at bevæge sig frem uanset af noget) og lodret y-akse, som er afhængig akse, fordi værdierne i y-aksen vil afhænge af x-

VBA LENN

Len-funktion er en fælles funktion for både regneark og VBA, det er en indbygget funktion for begge platforme, og syntaksen for at bruge denne funktion er også ens, de argumenter, denne funktion tager i begge platforme, er ens, hvilket er en streng og brugen eller output for denne funktion er den samme, som den returnerer længden af ​​en streng.VBA LEN-

Gruppér i Excel

Hvad er gruppe i Excel?Gruppe er et excel-værktøj, hvormed vi kan gruppere to eller flere rækker eller kolonner sammen, det hjælper med at repræsentere gruppen af ​​rækker eller kolonner sammen, det giver os også en mulighed for at minimere og maksimere gruppen, minimere gruppen skjuler disse rækker eller kolonner grupperet sammen og maksimering viser gruppen, gruppemulighed er tilgængelig i datafanen under omridset.Hvordan grupp

VBA Omdøb ark

Omdøbning af ark i Excel udføres fra proceslinjen nedenfor regnearkene er til stede ved at dobbeltklikke på dem, men i VBA bruger vi Ark eller egenskabsmetode til at omdøbe arket, syntaksen for at omdøbe et ark i VBA er som følger Ark (“ Navn på gammelt ark ”). Navn =“ Navn på nyt ark ”.Omdøb ark i Exce

VBA ventefunktion

Excel VBA ventefunktionVBA Vent er en indbygget funktion, der bruges til at sætte koden på pause fra at blive udført i et bestemt tidsrum, det ligner meget, hvad vi laver i en søvnkommando, og at sætte en kode på pause, vi bruger metoden application.wait.Nogle af koderne kræver et stykke tid, før de går videre til den næste kodelinje på grund af andre opgaver, der skal udføres. I disse til

VBA On Error

Excel VBA om fejlmeddelelseVBA On Error- sætning er en type fejlhåndteringsmekanisme, der bruges til at guide koden til at gøre hvad, hvis den støder på enhver form for fejl, generelt når en kode støder på en fejl, stopper udførelsen, men med denne erklæring i koden udføres udførelsen koden fortsætter, som den har et sæt instruktioner, der skal udføres, når den støder på en fejl.Forudse fejlen i k

VBA DIR-funktion

Excel VBA DIR-funktionVBA DIR- funktion er også kendt som biblioteksfunktionen, dette er en indbygget funktion i VBA, der bruges til at give os filnavnet på en given fil eller en mappe, men vi skal angive stien til filen, output returneres af denne funktion er streng, da den returnerer navnet på filen, der er to argumenter for denne funktion, som er stienavnet og attributterne.DIR

VBA DATEVALUE

Hvad er VBA DateValue-funktion?En DateValue-funktion er en indbygget funktion i Excel VBA under kategorien Date / time-funktion. Det fungerer som både VBA-funktion og regnearkfunktion i vba. Denne funktion returnerer serienummeret eller værdien for datoen, der er angivet i strengrepræsentationsformatet, og ignorerer oplysningerne om tid leveret af datostrengen. De

VBA-størrelse

Excel VBA-størrelseResize er en egenskab tilgængelig i VBA til at ændre eller ændre størrelsen på celleområdet fra den aktive celle efter behov. Antag for eksempel, at du befinder dig i cellen B5, og fra denne celle, hvis du vil vælge 3 rækker og to kolonner, kan vi ændre størrelsen på et interval ved hjælp af RESIZE-egenskaben for VBA.Syntaks for V

VBA Skriv tekstfil

Excel VBA Skriv tekstfilI VBA kan vi åbne eller læse eller skrive en tekstfil, at skrive en tekstfil betyder de data, vi har i et excel-ark, og vi vil have det til en tekstfil eller en notesblokfil, der er to metoder at gøre, den ene er ved brug af File System-objektegenskaben for VBA og en anden er ved hjælp af metoden Åbn og skriv i VBA.I de

VBA-type

Type er en sætning i VBA, der bruges til at definere variabler svarende til DIM-funktionen, den bruges på det brugerdefinerede niveau, hvor vi har en eller flere værdier i en variabel, der er to nomenklaturer for typesæt, som er offentlig eller privat, dog disse er valgfri at bruge, men variabelnavnet og elementnavnet er påkrævet.Hvad e

VBA Asc

Excel VBA Asc-funktionAsc-funktionen i VBA bruges til at returnere en heltalværdi, der repræsenterer en tegnkode svarende til det første tegn i en leveret streng (streng leveret som argument / parameter) til funktionen. Det kan bruges eller gives i en makrokode, der normalt indtastes via Visual Basic Editor.Exc

VBA søvnfunktion

Excel VBA Sleep-funktionVBA Sleep- funktion er en Windows-funktion, der er til stede under Windows DLL-filer, der bruges til at stoppe eller stoppe makroproceduren i at køre i et bestemt tidsrum, efter at en vis mængde vi kan genoptage programmet.Der er situationer, hvor vi har brug for at sætte vores makrokøringsproces på pause for at fuldføre andre sæt opgaver. Andre

Power BI-beregning

Power BI-beregningsfunktionCALCULATE er den ofte anvendte DAX-funktion i Power BI, selvom CALCULATE ikke kan gøre noget, fungerer denne funktion som en basisfunktion til at anvende andre DAX-funktioner i forskellige scenarier. For eksempel, hvis du vil anvende filter og finde det gennemsnitlige salg for en bestemt by, kan vi bruge funktionen BEREGNE til at anvende filter og ankomme beregninger.S

VBA MID-funktion

Excel VBA MID-funktionVBA MID- funktionen ekstraherer værdierne fra midten af ​​den medfølgende sætning eller ord. MID-funktionen er kategoriseret under String and Text-funktionen, og det er en regnearksfunktion, der betyder at bruge denne funktion i VBA, vi skal bruge metoden application.worksheet.Der er

VBA-regnearksfunktion

Excel VBA-regnearksfunktionerArbejdsarkfunktion i VBA bruges, når vi skal henvise til et specifikt regneark, normalt når vi opretter et modul, udfører koden i det aktuelt aktive ark i projektmappen, men hvis vi vil udføre koden i det specifikke regneark, bruger vi regnearkfunktionen, denne funktion har forskellige anvendelser og applikationer i VBA.Det

VBA nu

Excel VBA Now-funktionNU er en dato- og tidsfunktion i begge VBA, der bruges til at få den aktuelle systemdato og -tid, ligesom regnearkfunktionen, der ikke tager nogen argumenter i den, i VBA tager funktionen nu heller ikke nogen argumenter, returoutputtet for denne funktion er dato.VBA NU-funktionen svarer til den i Excel-regnearksfunktion.

VBA Datofunktion

Excel VBA DATE-funktionVBA-dato er en dato- og tidsfunktion, den returnerer kun den aktuelle dato i henhold til den systemdato, du bruger, også det vigtige at bemærke er, at denne funktion overhovedet ikke har argumenter, en anden vigtig faktor at huske er, at denne funktion returnerer den aktuelle systemdato.I

VBA Afslut Sub

Excel VBA Afslut underprocedureExit Sub- sætning forlader underproceduren tidligere end de definerede linjer i VBA-koder. For at afslutte underproceduren skal vi dog anvende en slags logisk test.Lad os konstruere dette i enkle vendinger. Undermakronavn () '...' En eller anden kode her '... Afslut Under' Afslut underen uden at udføre yderligere kodelinjer under '...

VBA navngivet rækkevidde

Excel VBA navngivet rækkeviddeNår vi arbejder med en stor mængde data for at undgå henvisning til en bestemt celle eller celleområder, opretter vi normalt navngivne områder, og det giver os mulighed for at henvise til det krævede celleområde gennem det navngivne interval. I VBA for at oprette navneområde har vi Tilføj navnefunktion.Vi kan væl

VBA UCase

Excel VBA UCase-funktionUcase i VBA er en indbygget funktion, der bruges til at konvertere en inputstreng, der leveres til den med store bogstaver, det tager et enkelt argument, som er strengen som en input, og den output, der genereres af denne funktion, er en streng, den ene ting at beholde i tankerne er, at denne funktion konverterer al funktion til store bogstaver, ikke kun det første tegn.D

VBA-operatører

Excel VBA-operatørerI VBA bruges operatører til at kontrollere, om et tal er større end et andet eller mindre end et andet eller lig med et andet nummer og ikke lig med. Metoden svarer til at bruge operatorerne, som vi bruger i excel, såsom A> B bruger en sammenligningsoperator.Det betyder ikke noget, hvor gode vi er, eller hvor dygtige vi er på vores arbejde, hvis vi ikke gør det grundlæggende rigtigt, vil alt være i et rod. For det

VBA sæt erklæring

Erklæring om Excel VBA-sætVBA-sæt er en sætning, der bruges til at tildele en hvilken som helst værdinøgle, der siger et objekt eller en reference til en variabel, vi bruger denne funktion til at definere parameteren for en bestemt variabel, for eksempel hvis vi skriver Set M = A, hvilket betyder nu M reference har de samme værdier og attributter svarende til det, som A har.I VBA e

Eksempler på Power BI-rapporter

Lad os ikke forveksle power bi-rapporter med power bi-dashboards, rapporter er mere en detaljeret version af et dashboard, det har en omfattende repræsentation af data, som vi kan se fra de indbyggede prøver eller integreret i power bi selv for nye brugere.Eksempler på Power BI-rapporterHvis du er ny hos Power BI og spekulerer på, hvordan vi kan oprette rapporter i Power BI, er denne artikel den perfekte pasform til dig. I d

VBA RUND-funktion

Excel VBA Round-funktionRund funktion i VBA er en matematisk funktion, som som navnet selv antyder, afrunder eller afrunder det givne tal til det specifikke sæt decimaler, der er angivet af brugeren, denne funktion bruger logikken i runde, hvilket betyder, at det tager 5 som reference og ethvert tal med sidste ciffer efter decimalen er under 5, så er det runde ned og omvendt.Du

VBA-heltal

Et heltal er en datatype i VBA, der er givet til enhver variabel til at indeholde heltalværdier, begrænsningerne eller parentesen for antallet af en heltalsvariabel, der kan indeholde, svarer i VBA til som for andre sprog, enhver variabel er defineret som heltal variabel ved hjælp af DIM-sætningen eller nøgleordet i VBA.Excel

VBA klassemoduler

Excel VBA klassemodulerNår vi bruger VBA, bruger vi de egenskaber og attributter, der er defineret i VBA, men hvad sker der, når vi vil oprette vores egne egenskaber og metoder og attributter, det er når vi bruger et klassemodul i VBA, så vi kan få det brugerdefineret, en klassemodul har sit eget sæt koder defineret for funktioner, egenskaber og objekter af brugeren.Klasse

VBA konst

Hvad er VBA Const (konstanter)?Variabler er hjertet og sjælen i ethvert programmeringssprog. Jeg har aldrig set en koder eller udvikler, der ikke stoler på variabler i deres projekt eller program. Selvom jeg ikke er forskellig fra andre, bruger jeg også variabler 99% af tiden. Vi bruger alle erklæringen "Dim", vi erklærer VBA-variabler. Alt

VBA-variant

Excel VBA-datatypeVariantdatatype i VBA er en universel datatype, der kan indeholde enhver form for datatype, men mens vi tildeler datatypen, skal vi bruge ordet "Variant".Vi ved alle, hvor vigtige variabler er i VBA-projekter. Når variablen er deklareret, skal vi tildele en datatype til de deklarerede variabler.

VBA Val-funktion

Excel VBA Val-funktionVal-funktion i vba kommer under strengfunktionerne , det er også en indbygget funktion i VBA, som bruges til at få de numeriske værdier fra en datavariabel, antag, at hvis en variabel har værdi som A10, så giver val-funktion os 10 som output, det tager en streng som et argument og returnerer de tilstedeværende tal i strengen.VAL st

Power BI vs SSRS

Forskellen mellem Power BI og SSRSSSRS og power bi begge rapporterer genererende software, men der er nogle store forskelle mellem disse to, i SSRS har rapporterne flere af de manuelle indgreb og mange manuelle trin, der tager tid og gør det hektisk for brugeren, men i magt med de samme funktioner er tilgængelige med et klik på en knap.Pow

VBA Web Skrabning

Excel VBA Web SkrabningVBA Web Scraping er en teknik til at få adgang til websider og downloade data fra dette websted til vores computerfiler. Webskrabning er mulig ved at få adgang til eksterne applikationer som Internet Explorer. Vi kan gøre det på to måder, dvs. tidlig binding og sen binding.Websk

VBA Vælg sag

Excel VBA Select sagserklæringSelect Case er en erstatning for nedskrivning af flere, hvis udsagn i VBA, når vi har mange betingelser i en kode, skal vi muligvis bruge flere If-udsagn, og som kan være kedelige, da det bliver mere komplekst, da flere af Hvis-udsagnene gives, i vælg sagsangivelse, vi definerer kriterierne som forskellige sager og resultater i henhold til dem.VÆLG

VBA UserForm

Excel VBA brugerformularBrugerformular i VBA er tilpassede brugerdefinerede formularer, som er lavet til at tage input fra en bruger i form af en formular, den har forskellige sæt kontrolelementer, der skal tilføjes, såsom tekstfelter, afkrydsningsfeltetiketter osv. For at guide en bruger til at indtaste en værdi og den gemmer værdien i regnearket, hver del af brugerformularen har en unik kode med sig.Bruge

VBA Transponere

Vi har set transponeringsfunktion i excel-regneark, når vi indsætter en hvilken som helst datatabel til regnearket, hvad transponering gør er, at det ændrer placeringen af ​​rækker og kolonner, dvs. at rækker bliver kolonner og kolonner bliver rækker i en datatabel, nu da det er et regneark funktion i VBA bruger vi den med Application.worksheet-m

VBA RGB

Excel VBA RGB-farveRGB kan også betegnes som rødgrøn og blå, denne funktion bruges til at få den numeriske værdi af farveværdien, denne funktion har tre komponenter som et navngivet område, og de er røde, blå og grønne, de andre farver betragtes som komponenterne af disse tre forskellige farver i VBA.I VBA koger

VBA TextBox

Excel VBA TextBoxTekstboks er simpelthen som et felt, der bruges til at få input fra en bruger, tekstfelter er en del af brugerformularer og i udviklerfanen i ethvert excel-regneark. Hvis vi vil lave tekstfelter i en brugerform, kan vi vælge indstillingen tekstboks fra brugerformularkontrol i VBA eller i regneark kan vi vælge det fra designfanen.VBA

VBA Option eksplicit

Excel VBA Option EksplicitErklæring om variabler er meget vigtig i VBA, Option Explicit gør en bruger obligatorisk til at erklære alle variabler, inden de bruger dem, enhver udefineret variabel vil kaste en fejl under udførelse af koden, vi kan skrive nøgleordsmuligheden eksplicit eller vi kan aktivere den til alle koder fra optioner ved at aktivere at kræve variabel erklæring.I VBA h

VBA Activate Sheet

Excel VBA Activate SheetMens vi arbejder i VBA henviser vi undertiden til et andet ark eller bruger et andet ark egenskaber, antag at vi arbejder i ark 1, men vi vil have en værdi fra celle A2 i ark 2, hvis vi henviser til ark 2's værdi uden at aktivere arket først så vil vi ikke være i stand til at få adgang til værdien, så for at aktivere et ark i VBA bruger vi regnearkegenskab som regneark (“Sheet2”).I Excel arbe

VBA OG Funktion

Excel VBA OG funktionOG er en logisk funktion såvel som en logisk operator, hvilket betyder, at hvis alle betingelserne i denne funktion er opfyldt, vil vi kun have det sande resultat, mens hvis nogen af ​​betingelsen mislykkes, returneres output til at være falsk, har vi indbygget OG kommando i VBA at bruge.Jeg hå

VBA værdi ejendom

Excel VBA værdi egenskabVærdi er en egenskab i VBA, som for det meste bruges med områdemetoden til at tildele en værdi til et specifikt område, det er et indbygget udtryk i VBA, for eksempel hvis vi bruger rækkevidde (“B3”). Værdi = 3 vil dette tildele celle B3 en værdi på 3, ikke nødvendigvis at værdiegenskaben kun skal bruges med områdemetoden, vi kan også bruge den med andre funktioner.Tidligt i vores l

VBA FileSystemObject (FSO)

Excel VBA FileSystemObject (FSO)VBA FileSystemObject (FSO) fungerer som FileDialog, bruges til at få adgang til andre filer på den computer, vi arbejder på. Vi kan også redigere disse filer betyder læse eller skrive filen. Ved hjælp af FSO kan vi få adgang til filer, arbejde med dem, ændre filer og mapper. FSO er

VBA-tidsfunktion

Excel VBA-tidsfunktionVBA- tidsfunktion returnerer den aktuelle tid, også det vigtige at bemærke er, at denne funktion overhovedet ikke har nogen argumenter, en anden vigtig faktor at huske er, at denne funktion returnerer den aktuelle systemtid. Ved hjælp af denne funktion kan vi faktisk finde den faktiske tid, det tager af linjen med koder at fuldføre processen.TID

VBA Erstat streng

Excel VBA Erstat strengErstat er både regnearksfunktion såvel som VBA-funktion. Denne funktion hjælper os med at erstatte det bestemte ord fra strengen med en anden streng. Det fungerer svarende til funktionen Substitute i VBA.Mens der beskæftiger sig med teststreng- eller tekstdataværdier, er det en indlysende ting at erstatte eller erstatte noget med noget andet ved at forbinde to celledata til en eller opdele en celledata til flere ting. Dett

VBA On Error Goto 0

Excel VBA On Error Goto 0VBA On Error GoTo 0 er en erklæring om fejlhåndtering, der bruges til at deaktivere den aktiverede fejlhåndtering i proceduren. Det omtales som “Disabler for fejlhåndtering”.Fejlhåndtering på et af programmeringssprogene er en masterklasse, som alle kodere har brug for at forstå. VBA progra

VBA Randomize

Tilfældig erklæring i VBAVBA Randomize- sætning er en simpel one-liner-sætning, som vi tilføjer, inden vi anvender RND-funktionen. Hver gang en projektmappe åbnes igen, giver Randomize-sætningen et nyt frønummer til RND-funktionen afhængigt af computerens systemtid.Før jeg taler om Randomize-udsagnet, lad mig introducere dig til en simpel RND-funktion med VBA.Som en reg

VBA DatePart

Excel VBA DatePart-funktionDatePart i VBA bruges til at identificere den del af datoen for den givne dato, der er angivet som et argument, datodelen kan være enten dage eller måneder eller år eller endda timer minutter og sekunder, syntaksen for denne funktion tydeliggør meget sig selv det er som følger, Datepart (interval, dato som argument).Synta

VBA vejledning

Excel VBA-vejledning til begyndereHvis du er ny i VBA, og du ikke ved noget om det, er dette den bedste vejledning for begyndere at starte deres rejse i Excel VBA-makroer. Ok, lad os starte rejsen med dine VBA-tutorials i dag.VBA er Visual Basic for Applications er Microsofts programmeringssprog til Microsoft-produkter som Excel, Word og PowerPoint.

VBA-kode

Excel VBA-kodeVBA eller også kendt som Visual Basic Applications er et programmeringssprog til Excel og ikke kun excel, men for de fleste af Microsoft Office-programmer. Vi kan skrive instruktioner i en visuel grundlæggende editor, der udfører bestemte opgaver for os er kendt som kode i VBA .I Excel kan VBA findes under udviklerfanen, da den er beregnet til udviklere. Fo

VBA INSTRREV

Excel VBA INSTRREVVBA INSTRREV- funktion, som står for 'In String Reverse' , returnerer positionen for den første forekomst af en søgestreng (substring) i en anden streng, startende fra slutningen af ​​strengen (fra højre til venstre), hvorfra vi leder efter en søgbar streng.INSTRREV- funktionen begynder at søge efter den søgbare streng fra slutningen af ​​den streng, hvor vi skal finde ud af, men tæller positionen fra starten. Der er endnu en

Power BI-switch

Skift funktion i Power BIVi ved alle, hvor vigtige logiske funktioner inden for dataanalyse og fortolkning. Når vi taler om logiske funktioner, er "IF" far til alle de logiske funktioner, vi bruger, men ikke mange af os er klar over, at der er et alternativ til IF-tilstand i Power BI. Ja, vi har et alternativ til IF-betingelse, dvs.

Power BI-temaer

Som vi ved, at power bi er et meget godt visualiseringsværktøj, og det har forskellige typer værktøjer og mange specialfremstillede værktøjer til at gøre visualisering bedre svarende til, at vi har nogle indbyggede temaer i power bi, hvor lys er standardtemaet, men vi kan også oprette vores egen skik lavede et tema i magt bi.Temaer i

VBA FileDialog

Excel VBA FileDialogI VBA fieldialog er en egenskab, der bruges til at repræsentere forskellige forekomster, i filenialog er der fire forskellige typer konstanter, der er kendt som msofiledialogfilepicker, som bruges til at vælge en fil fra en given sti, den anden er msofiledialogfolderpicker, hvilket navn antyder bruges til at vælge en mappe og den tredje er msofiledialog åben for at åbne en fil, og den sidste er msofiledialogsaveas, der bruges til at gemme en fil som en ny fil.Der e

VBA LBound

Excel VBA LBound-funktionLBound i VBA står for "Lower Bound" dvs. det udtrækker det laveste antal i en matrix. For eksempel, hvis arrayet siger "Dim ArrayCount (2 til 10) som streng", så ved hjælp af LBound-funktionen kan vi finde det mindste antal af array-længden, dvs. 2.Nedenfor er syntaksen for LBound-funktionen. Det

Excel nestet hvis funktion

Indlejret IF-funktion i ExcelI excel indlejret hvis funktion betyder, at vi bruger en anden logisk eller betinget funktion med if-funktionen til at teste mere end en tilstand, for eksempel hvis der er to betingelser, der skal testes, kan vi bruge de logiske funktioner OG eller ELLER funktion afhængigt af situationen, eller vi kan bruge de andre betingede funktioner endnu mere hvis inden i en enkelt hvis.E

VBA-diagrammer

Excel VBA-diagrammerDiagrammer kan betegnes som objekter i VBA, svarende til regnearket, kan vi også indsætte diagrammer i VBA på samme måde, først vælger vi de data og diagramtype, vi ønsker for ud data, nu er der to forskellige typer diagrammer, vi leverer en er det indlejrede diagram, hvor diagrammet er i det samme datablad, og et andet er kendt som kortarket, hvor diagrammet er i det separate ark med dataene.I dataa

Power BI-gennemsnit

Gennemsnitlig funktion i Power BINogle af formlerne i MS Excel er også direkte indarbejdet i Power BI. Faktisk er der en gruppe formler, der er nøjagtig de samme både med MS Excel og Power BI. I denne artikel skal vi diskutere en af ​​de samlede funktioner i Power BI, dvs. AVERAGE DAX-funktion i detaljer.Hvad gø

Power BI Free vs Pro

Forskelle mellem Power BI Free og ProI magt har Bi-gratis versioner nogle begrænsninger, som kan overvindes ved at købe pro-versionen af power bi-softwaren, f.eks. I gratis versioner kan dataene ikke deles med flere brugere, og de kan ses med samme login, dog i pro-version dataene kan deles med de brugere, der også har en pro-version, og de tilbyder desuden 10 GB plads.Pow

Lav cirkeldiagram i Excel

Hvordan laver man et cirkeldiagram i Excel?Der er forskellige slags cirkeldiagrammer i Excel, som kan bruges i henhold til kravet. Nedenfor har vi taget eksempler for at lære at lave excel cirkeldiagrammer.2D cirkeldiagram3D cirkeldiagramPie of PieBar of PieDonut PieEksempel # 1 - Lav et 2D-cirkeldiagramI dette eksempel skal vi lære at lave 2D-cirkeldiagrammet i excel Du kan downloade denne Excel-skabelon Eksempler på cirkeldiagram her - Eksempler på cirkeldiagram Excel-skabelon Lad os tage data fra fødevareindustrien for at se, hvilken smagsdrik, der sælger mere og har mere efterspørgsel.Indtas

VBA LCase

Excel VBA LCase-funktionLCase er en indbygget funktion i vba, der bruges til at konvertere en inputstreng, der leveres til den i små bogstaver, det tager et enkelt argument, som er strengen som en input, og det output, der genereres af denne funktion, er en streng, den ene ting at beholde i tankerne er, at denne funktion konverterer al funktion til små bogstaver, ikke bare et enkelt tegn.Du

Power BI-delerapporter

Deling af Power BI-rapporterDer er forskellige metoder til at dele en rapport i magt bi, der er en grundlæggende måde at dele en rapport ved hjælp af deleknappen, men der er også andre metoder, såsom at bruge arbejdsområdet eller offentliggøre rapporten til internettet eller integrere den i delingspunkt og sikker indlejring.Det ult