VBA Aktiver ark | VBA-eksempler til aktivering af Excel-ark

Excel VBA Activate Sheet

Mens vi arbejder i VBA henviser vi undertiden til et andet ark eller bruger et andet ark egenskaber, antag at vi arbejder i ark 1, men vi vil have en værdi fra celle A2 i ark 2, hvis vi henviser til ark 2's værdi uden at aktivere arket først så vil vi ikke være i stand til at få adgang til værdien, så for at aktivere et ark i VBA bruger vi regnearkegenskab som regneark (“Sheet2”).

I Excel arbejder vi altid med regneark. Arbejdsark har sit eget navn for at identificere bedre. I almindelige regnearkbearbejdninger navigerer vi direkte i grundige genvejstaster, eller vi vælger arket direkte ved at klikke på dem. Men i VBA er det ikke så let, at vi har brug for at specificere det arknavn, vi henviser til, så kan vi bruge "Vælg" -metoden til at vælge arket.

Hvad er VBA Activate Method?

Som navnet siger aktiverer det det angivne regneark. For at aktivere arket skal vi nævne det nøjagtige regnearknavn ved hjælp af regnearkobjektet. For eksempel, hvis du vil aktivere et ark kaldet "Salg", kan du bruge nedenstående kode.

Arbejdsark ("Salg"). Aktivér

Syntaks

Så syntaksen for Activate-metoden er som følger.

Arbejdsark ("Arkets navn"). Aktivér

Her er regnearket objektet og aktiveres er metoden.

Du kan downloade denne VBA Activate Sheet Excel-skabelon her - VBA Activate Sheet Excel Template

Eksempel # 1 - Aktiver ark efter dets indeksnummer

I Excel arbejder vi med flere sæt regneark, og ofte har vi brug for at flytte mellem et ark til et andet for at få arbejdet gjort. I VBA kan vi bruge aktiveringsmetoden til at aktivere det bestemte excel-ark.

For eksempel har jeg oprettet tre ark med navnet “Salg 2015”, “Salg 2016” og “Salg 2017”.

Vi kan aktivere arkene på to måder. Den ene er ved hjælp af arkindeksnumre, og en anden er ved hjælp af selve arknavnet.

Hvis jeg nu vil vælge det 2. ark, bruger jeg regnearkobjekt og nævner arkets indeksnummer som 2.

Kode:

 Sub Activate_Example1 () regneark (2). Aktiver End Sub 

Når du kører koden ved hjælp af F5-tasten eller manuelt, vil dette aktivere det andet ark, dvs. “Salg 2016”.

Hvis jeg vil aktivere 3. ark, bruger jeg 3 som arkindeksnummer.

Kode:

 Sub Activate_Example1 () regneark (3). Aktivér End Sub 

Dette aktiverer det tredje ark, dvs. “Salg 2017”.

Nu vil jeg udveksle 2. og 3. ark.

Teknisk set er “Salg 2017” mit tredje ark, og “Salg 2016 er mit andet ark. Nu vil jeg bruge arkets indeksnummer som 3 og se hvad der sker.

Kode:

 Sub Activate_Example1 () regneark (3). Aktivér End Sub 

Efter min mening er det nødvendigt at vælge “Salg 2017” -arket, men det vil vælge “Salg 2016” -arket, fordi ordren “Salg 2016” er det tredje ark.

Så det er altid en sikker mulighed at aktivere arket med dets navn.

Eksempel 2 - Aktiver ark efter dets navn

Nu ser vi, hvordan du aktiverer ark efter dets navn. I stedet for et arkindeksnummer skal vi nævne arknavnet i dobbelt anførselstegn.

Kode:

 Sub Activate_Example2 () regneark ("Salg 2016"). Aktivér End Sub 

Når du kører koden manuelt eller bruger genvejstasten F5, vil dette aktivere arket "Salg 2016" uanset placeringen i projektmappen.

Ikke kun regnearkobjektet, vi kan også bruge objektet til at aktivere arket.

Nedenfor er koden.

Kode:

 Sub Activate_Example2 () Sheets ("Salg 2016"). Aktivér End Sub 

Arbejdsark kan kun få adgang til regnearkobjekt og kan ikke få adgang til "Diagram" -ark. Hvis du bruger Ark- objekt, kan vi få adgang til alle arkene i projektmappen.

Eksempel 3 - Aktiver ark fra en anden projektmappe

Ligesom hvordan vi skal nævne arknavnet for at aktivere det bestemte ark, svarer det også til i tilfælde af aktivering af arket fra en anden projektmappe navnet "Arbejdsbog".

Kode:

 Sub Activate_Example3 () projektmapper ("Salgsfil.xlsx"). Ark ("Salg 2016"). Aktivér slutter 

Dette aktiverer arket “Salg 2016” fra projektmappen “Salgsfil.xlsx”.

Aktiver ark vs Vælg arkmetode

Vi kan bruge metoder til at udføre den samme handling, dvs. aktivere og vælge metoder. Der er en lille forskel mellem disse to metoder.

# 1 - Aktiver metode

Ved at bruge aktiveringsmetoden kan vi kun aktivere det angivne regneark.

Se f.eks. Nedenstående kode.

Kode:

 Sub Activate_Example () regneark ("Salg 2016"). Aktivér End Sub 

Som vi ved, vælger denne kode regnearket "Salg 2016".

# 2 - Vælg metode

Ved at bruge Select-metoden kan vi faktisk også udføre andre opgaver.

Se nu på nedenstående kode.

Kode:

Denne kode aktiverer ikke kun arket “Salg 2016”, men vælger også celleområdet fra A1 til A10.