Liste over top 10 kommandoer i Excel (med eksempler)

Liste over top 10 kommandoer i Excel

Det være sig teknik, medicinsk, kemi eller et hvilket som helst felt excel regneark er det almindelige værktøj til vedligeholdelse af data. Nogle af dem bruger bare til at vedligeholde deres database, og andre bruger dette værktøj som et våben til at gøre formue for de respektive virksomheder, de arbejder på. Så du kan også vende tingene for dig selv ved at lære nogle af de mest nyttige excel-kommandoer.

Du kan downloade denne kommando i Excel-skabelon her - Kommandoer i Excel-skabelon

# 1 VLOOKUP-funktion til at hente data

At have dataene i flere ark er en almindelig ting i mange kontorer, men at hente dataene fra et regneark til et andet og også fra en projektmappe til en anden er udfordringen for begyndere i Excel.

Hvis du har kæmpet for at hente dataene, så hjælper VLOOKUP dig med at hente dataene. Antag, at du har to tabeller nedenfor.

I tabel 1 har vi emnelisten og deres respektive scores, og i tabel 2 har vi nogle emnenavne, men vi har ikke scores for dem. Så ved hjælp af disse emnenavne i tabel 2 er vi nødt til at hente dataene fra tabel 1.

 • Ok, lad os åbne VLOOKUP-funktionen i E2-celle.

 • Vælg opslagsværdien som D3-celle.

 • Vælg tabelarray som A3 til B8, og gør dem til absolut reference ved at trykke på F4-tasten.

 • Kolonneindeksnummer er fra det valgte tabelarray, fra hvilken kolonne du skal hente dataene. Så i dette tilfælde skal vi fra den anden kolonne hente dataene.

 • For det sidste argument rækkevidde Opslag vælge FALSK som option eller andet, du kan blot indtaste 0.

 • Luk beslaget, og tryk på Enter-tasten for at få scoren på Sub 4 og kopier også formlen og indsæt også under cellen.

Her er du, du har lært en formel til at hente værdier fra forskellige tabeller baseret på en opslagsværdi.

# 2 HVIS betingelse for at udføre logisk test

Hvis tilstanden vil være din ven i mange situationer på grund af dens evne til at udføre logiske tests. Antag, at du vil teste scoringen for studerende og give resultatet, nedenfor er dataene til din reference.

I ovenstående tabel har vi de studerendes score fra eksamen, og på baggrund af disse scores er vi nødt til at nå frem til resultatet som enten PASS eller FAIL. Så for at ankomme er disse resultatkriterier, hvis scoren er> = 35, så skal resultatet være PASS eller ellers FAIL.

 • Åbn IF-tilstand i C2-celle.

 • Det første argument er logisk at teste, så i dette eksempel skal vi lave den logiske test af, om scoren er> = 35, vælge scorecellen B2 og anvende den logiske test som B2> = 35.

 • Næste argument er værdi, hvis sand, dvs. hvis den anvendte logiske test er SAND, hvad er den værdi, vi har brug for? I dette tilfælde, hvis den logiske test er SAND, har vi brug for resultatet som "Bestået" .

 • Så den sidste del er værdi, hvis den er falsk, dvs. hvis den anvendte logiske test er FALSK, så har vi brug for resultatet som "Fail" .

 • Luk beslaget og udfyld også formlen til de resterende celler.

Så student A & F scorede mindre end 35, så resultatet er ankommet som FAIL.

# 3 CONCATENATE Funktion til at kombinere to eller flere værdier

Hvis du vil kombinere to eller flere værdier fra forskellige celler, kan vi bruge funktionen CONCATENATE i Excel. Nedenfor er listen over fornavn og efternavn.

 • Åbn CONCATENATE-funktionen i C2-cellen.

 • For første argument Tekst 1 skal du vælge fornavnscelle og til tekst 2 vælge efternavnscelle.

 • Ok, anvend formlen på alle cellerne for at få det fulde navn.

 • Hvis du vil have mellemrum som fornavn og efternavneseparator, skal du bruge mellemrumstegn i dobbelt anførselstegn efter valg af fornavn.

# 4 Tæl kun numeriske værdier

Hvis du kun vil tælle numeriske værdier fra området, skal du bruge funktionen COUNT i Excel. Se på nedenstående data.

Fra ovenstående tabel skal vi kun tælle numeriske værdier, for dette kan vi bruge COUNT-funktionen.

Resultatet af TÆLLE-funktionen er 6. Samlet antal celler er 8, men vi har antallet af numeriske værdier som 6. I celle A4 og A6 har vi tekstværdier, men i celle A8 har vi datoværdi. COUNT-funktionen behandler kun datoen som en numerisk værdi.

Bemærk: Dato- og tidsværdier behandles som numeriske værdier, hvis formateringen er korrekt, ellers behandles den som tekstværdier.

# 5 Tæl alle værdier

Hvis du vil tælle alle værdierne i området, skal du bruge funktionen COUNTA. For de samme data vil jeg anvende COUNTA-funktionen og se optællingen.

Denne gang fik vi optællingen som 8, fordi COUNTA-funktionen har talt alle celleværdierne.

Bemærk: Både COUNT- og COUNTA-funktioner ignorerer tomme celler.

# 6 tæller baseret på tilstand

Hvis du vil tælle baseret på tilstand, skal du bruge COUNTIF-funktionen. Se på nedenstående data.

Fra denne byliste, hvis du vil tælle, hvor mange gange "Bangalore" by er der, skal du åbne COUNTIF-funktionen.

Det første argument er RANGE, så vælg værdiområdet fra A2 til B9.

Det andet argument er Kriterier, dvs. hvad du vil tælle, dvs. ”Bangalore.

Bangalore har optrådt 3 gange i området A2 til B9, så COUNTIF-funktionen returnerer 3 som optællingen.

# 7 Tæl antal tegn i cellen

Hvis du vil tælle antallet af tegn i cellen, skal vi bruge LEN-funktionen i Excel. LEN-funktionen returnerer antallet af tegn fra den valgte celle.

“Excel” -ordet har 5 tegn, så resultatet er 5.

Bemærk: Rummet betragtes også som et tegn.

# 8 Konverter negativ værdi til positiv værdi

Hvis du har negative værdier, og du vil konvertere dem til positive, vil ABS-funktionen gøre det for dig.

# 9 Konverter alle tegn til OPPERCASE-værdier

Hvis du vil konvertere alle tekstværdier til UPPERCASE, skal du bruge UPPER-formlen i excel.

Og hvis du vil konvertere alle tekstværdier til LOWERCASE-værdier, skal du bruge LOWER-formlen.

# 10 Find maksimale og minimale værdier

Hvis du vil finde maksimums- og minimumværdier, skal du bruge MAX- og MIN-funktionerne i henholdsvis excel.

Ting at huske

 • Dette er nogle af de vigtige formler / kommandoer i Excel, der bruges regelmæssigt.
 • Vi kan også bruge disse funktioner på det avancerede niveau.
 • Der er flytte avancerede formler i excel, der kommer under kurser på avanceret niveau.
 • Rummet betragtes som et tegn.