ROUNDDOWN i Excel | Hvordan bruges ROUNDDOWN-funktionen?

ROUNDDOWN-funktion i Excel

ROUNDDOWN-funktionen er en indbygget funktion i Microsoft Excel. Det bruges til at afrunde det givne nummer. Denne funktion afrunder det givne nummer til det nærmeste lave antal med det givne nummer. Du kan få adgang til denne funktion ved at skrive nøgleordet = ROUNDDOWN (i en hvilken som helst celle.

Syntaks

ROUNDDOWN-funktionen har to argumenter, hvoraf begge kræves. Hvor,

  • text = Det er en påkrævet parameter. Det repræsenterer ethvert reelt tal, der skal afrundes nedad.
  • number_of_times = Det er også en påkrævet parameter. Det er antallet af cifre, som du vil afrunde tallet nedad.

Hvordan bruges Excel ROUNDDOWN-funktion? (Eksempler)

ROUNDDOWN-funktionen kan indtastes som en del af formlen i regnearkcellerne. Se et par eksempler nedenfor for at vide mere.

Du kan downloade denne Excel-skabelon ROUNDDOWN her - ROUNDDOWN-funktion Excel-skabelon

Eksempel nr. 1

Rund et positivt float-nummer til nul decimaler

I ovenstående eksempel er celle B2 et inputnummer med værdi 2.3659.

Resultatcelle er C2, hvor den anvendte ROUNDDOWN-formel er = ROUNDDOWN (B2,0), hvilket betyder at runde ned værdien i B2 med nul decimaltal.

Dette udbytteresultat er 2, og det samme ses i resultatcellen C2.

Eksempel 2

Afrund et negativt float-nummer til en decimal

I ovenstående eksempel er celle B3 et inputnummer med værdien -1,8905. Resultatcelle er C3, hvor den anvendte ROUNDDOWN-formel er = ROUNDDOWN (B3,1), hvilket betyder at afrunde værdien i B3 med et decimaltal.

Dette udbytteresultat er -1,8, og det samme ses i resultatcellen C3.

Eksempel 3

Afrunder et positivt float-nummer til en decimal til venstre for decimaltegnet

I ovenstående eksempel er celle B4 et inputnummer med værdien -1 233128.698.

Resultatcelle er C4, hvor den anvendte ROUNDDOWN-formel er = ROUNDDOWN (B4, -1), hvilket betyder, at tallet afrundes ned til venstre for decimaltegnet med 1.

Dette udbytteresultat i 23312. Det samme ses i resultatet af celle C4.

Ting at huske

  1. Det afrunder det givne nummer til det nærmeste nummer nedad det givne nummer.
  2. Begge parametre er nødvendige.
  3. Hvis den 2. parameter, dvs. num_digits, er nul, afrundes tallet til det nærmeste heltal i ROUNDDOWN-funktionen i Excel.
  4. Hvis den 2. parameter, dvs. num_cifre, er større end nul, afrundes tallet ned til antallet af decimalcifre, der er nævnt i excel-funktionen ROUNDDOWN.
  5. Hvis den 2. parameter, dvs. num_cifre, er mindre end 0, afrundes det daværende tal til venstre for decimaltegnet i ROUNDDOWN-funktionen.