LN i Excel (formel, graf, eksempler) | Hvordan bruges LN-funktion?

I aritmetik har vi en logaritmefunktion eller LOG-funktion, der er lige modsat eksponentiering, i excel har vi en lignende funktion til at beregne logaritmen for et givet tal, og denne funktion er LN-funktion i excel, der tager et enkelt tal som argumentet og giver resultatet som logaritmen.

LN-funktion i Excel

Det er en indbygget funktion i MS Excel. LN excel er kategoriseret under Math-funktioner i MS Excel. Excel LN bruges til at beregne den naturlige logaritme for et tal.

Hvad er den naturlige logaritmefunktion?

Den naturlige logaritme for et tal er dets logaritme til bunden af ​​den matematiske konstant e , hvor e er et irrationelt og transcendentalt tal, der er omtrent lig med 2,718281828459. Den naturlige logaritmefunktion af x er generelt skrevet som ln x , loge x, eller undertiden, hvis basen e er implicit, skal du blot logge x .

Så Ln (tal) = LOG (nummer, e)

Hvor e ~ = 2.7128

Nedenfor er LN-funktionsgrafen

I LN-funktionsgrafen ovenfor angiver X-aksen det antal, som log skal beregnes for, og Y-aksen angiver logværdierne. F.eks. Er log (1) 0 som vist i LN-funktionsgrafen.

LN-formel i Excel

Formlen for LN-funktion Excel er som følger: 

LN Formula har tre argumenter, hvoraf to er valgfri. Hvor,

  • nummer = Dette er en påkrævet parameter. Det angiver det antal, som den naturlige logaritmefunktion skal beregnes for. Antallet skal være et positivt reelt tal.
  • Hvis parameteren er et negativt tal, returnerer den en fejl med #NUM! angiver fejl med nummeret.
  • Hvis parameteren er nul, returnerer den en fejl med #NUM! angiver fejl med nummeret.
  • Hvis parameteren er en ikke-numerisk værdi, returnerer den en fejl med #VÆRDI! angiver fejl med den genererede værdi.

Hvordan bruges LN-funktion i Excel?

Den nævnte funktion er en arbejdsark (WS) -funktion. Som en WS-funktion kan Excel LN-funktion indtastes som en del af formlen i en celle i et regneark. Se eksemplerne nedenfor for at forstå bedre.

Du kan downloade denne LN Excel-skabelon her - LN Excel-skabelon

Eksempel # 1 - Brøknummer

I dette eksempel har celle C2 en LN-formel tilknyttet. Så C2 er en resultatcelle. Det første argument for LN er B2, det tal, som log skal beregnes for. Tallet er 0,5 og loggen på 0,5 er -0,693147. Værdien af ​​den resulterende celle er altså -0.693147.

Eksempel # 2 - Nul nummer

I dette eksempel har celle C4 en LN-formel tilknyttet. Så C4 er en resultatcelle. Det første argument for LN er B4, det antal, som log skal beregnes for. Antallet er 0, og loggen på 0 kan ikke beregnes. LN-funktion i Excel accepterer ikke talværdien som nul, og derfor kastes fejlen til gengæld. Fejlen er #NUM! hvilket angiver, at antallet er forkert.

Eksempel # 3 - Heltalnummer

I dette eksempel har celle C6 en LN-formel tilknyttet. Så C6 er en resultatcelle. Det første argument for LN er B6, det tal, som log skal beregnes for. Nummeret er 5 og loggen på 5 er 1.609437912. Så værdien i den resulterende celle er 1.609437912.

Eksempel # 4 - Ikke-numerisk værdi

I dette eksempel har celle C8 en LN-formel tilknyttet. Så C8 er en resultatcelle. Det første argument for LN i excel er B8, det antal, som log skal beregnes for. Tallet er 'abc', og loggen for ikke-numerisk værdi kan ikke beregnes. LN-funktion i Excel returnerer en fejl, når loggen ikke kan beregnes for en sådan værdi. Fejlen er #VÆRDI! som angiver, at værdien er fejlagtig.

Eksempel # 5 - Negativt nummer

I dette eksempel har celle C10 en LN-formel tilknyttet. Så C10 er en resultatcelle. Det første argument for LN i Excel er B10, det tal, som log skal beregnes for. Tallet er -1,2, og loggen for et negativt tal kan ikke beregnes. Da værdien er negativ, returnerer LN-funktionen i Excel en fejl, der angiver, at værdien er forkert. Så værdien i den resulterende celle er #NUM! hvilket angiver, at antallet er forkert.

Ting at huske

  • LN-funktionen i Excel accepterer kun et positivt reelt tal som parameter. Deleren kan ikke være nul.
  • Hvis parameteren er et negativt tal, returnerer den en fejl med #NUM! angiver en fejl med nummeret.
  • Hvis parameteren er nul, returnerer den en fejl med #NUM! angiver en fejl med nummeret.
  • Hvis parameteren er en ikke-numerisk værdi, returnerer den en fejl med #VÆRDI! angiver en fejl med den genererede værdi.

Excel VBA til et lignende formål

VBA har en separat indbygget funktion til at beregne den naturlige logaritmefunktion, som er LOG. Det kan bruges som følger.

Eksempel :

Lad os se på eksemplet nedenfor for bedre forståelse.

logVal = LOG (5)

logVal: 1.609437912

Her er 5 det tal, for hvilket den naturlige logaritmefunktion skal beregnes. Log (5) til basen e er 1.609437912. Så den variable logVal har værdi 1.609437912.