Okuns lov (definition, formel) | Beregn Okuns koefficient

Hvad er Okuns lov?

 Okuns lov er opkaldt efter Arthur Okun, en økonom, der offentliggjorde sin forskning om forholdet mellem to store makroøkonomiske variabler arbejdsløshed og produktion, og det hedder, at ”for hvert 1% fald i ledighed i en økonomi vil bruttonationalproduktet (BNP) stige med 2% og bruttonationalproduktet (BNP) stiger med 3% ”. Dette betyder, at arbejdsløsheden er omvendt proportional med et lands BNP og BNP.

Denne lov er kendt for sin enkelhed og nøjagtighed. Imidlertid er der rejst en masse tvivl om denne lov, da den ikke passer i enhver stat for enhver økonomi. For at gøre det klart, i en økonomi, der er industrialiseret og har stærke arbejdsmarkeder, vil den procentvise ændring i BNP have mindre effekt på ledigheden.

Okuns lovformel

Okuns lov er givet med følgende formel:

Hvor:

 • y = Faktisk BNP
 • y * = Potentielt BNP
 • β = Okun-koefficient
 • u = Arbejdsløsheden i indeværende år
 • u * = Arbejdsløsheden i det foregående år
 • yy * = outputgab

Så outputgabet (forskellen mellem det faktiske BNP og det potentielle BNP) divideret med det potentielle BNP er lig med den negative Okun-koefficient (negativ repræsenterer det omvendte forhold mellem arbejdsløshed og BNP) ganget med ændringen i arbejdsløshed.

Hvis vi overholder den traditionelle Okuns lov, ville Okun-koefficienten være 2 i alle tilfælde. I dagens scenarie vil denne koefficient imidlertid ikke altid være 2 og kan variere alt efter økonomiske situationer.

Eksempler på Okuns lovformel (med Excel-skabelon)

Eksempel nr. 1

Lad os tage et hypotetisk eksempel, hvor vi har følgende komponenter angivet nedenfor, og vi skal beregne Okun-koefficienten ved hjælp af den samme.

Løsning

Fra nedenstående oplysninger skal vi beregne Okun-koefficienten.

For at beregne Okuns koefficient skal vi først beregne outputgabet

Beregning af outputgap er som følger,

 • = 8.00-5.30
 • Outputgap = 2,7

Beregning af Okuns koefficient kan gøres som følger:

 • β = -2,7 / (5,30 * (8,50-10,00))

Okuns koefficient vil være -

 • β = 0,34
 • Okun-koefficient (β) = 0,34

Eksempel 2

Lad os derefter tage et praktisk industrieksempel på USAs økonomi, og vi har fået følgende data fra forskerteamet. Nu ud fra nedenstående data skal vi beregne Okun-koefficienten.

Løsning

Fra nedenstående oplysninger skal vi beregne Okun-koefficienten.

For at beregne Okuns koefficient skal vi først beregne outputgabet

Beregning af outputgap er som følger,

 • = 2,1-3,21
 • Outputgap = -1,1

Beregning af Okuns koefficient kan gøres som følger:

 • β = - (- 1.1) / (3.21 * (3.8-3.2))

Okuns koefficient vil være -

 • P = 0,58

Okun-koefficient er 0,58

Eksempel 3

Lad os tage et praktisk industrieksempel på den britiske økonomi, og vi har fået følgende data fra Research Team. Ud fra nedenstående data skal vi beregne Okun-koefficienten.

Løsning

Fra nedenstående oplysninger skal vi beregne Okun-koefficienten

For at beregne Okuns koefficient skal vi først beregne outputgabet

Beregning af outputgap er som følger,

 • = 5-2
 • Outputgap = 3

Beregning af Okuns koefficient kan gøres som følger:

 • β = -3 / (2 * (1-2.2))

Okuns koefficient vil være -

 • β = 1,25
 • Okun-koefficient = 1,25

Relevans og anvendelse

Cirklen af ​​økonomien starter med investeringer. Når folk investerer i enhver virksomhed, får den relevante branche boost. Investeringer resulterer i en stigning i produktionsniveauer, som kræver arbejdsstyrken, og igen resulterer det i vækst i beskæftigelsesfrekvensen. Så et fald i ledigheden forbedrer i sidste ende landets BNP. Forskellige industrier og sektorer (varer og servicesektor) bidrager til landets BNP.

Okuns formel kører på denne logik. Arthur Okuns lov siger, at for hvert fald på 1% i arbejdsløsheden vil BNP stige med 2%. Denne teori holder dog ikke godt for enhver økonomi i dagens scenarie. Okuns lov fungerer på samme måde, dvs. når arbejdsløshedsgraden falder, stiger landets BNP og omvendt, men Okun-koefficienten kan variere fra land til land afhængigt af de forskellige økonomiske situationer.