Gennemsnitlig formel | Hvordan beregnes gennemsnittet? (Trin for trin)

Formel til beregning af gennemsnit

Gennemsnit er den værdi, der bruges til at repræsentere datasættets værdier, ligesom gennemsnittet beregnes ud fra hele data, og denne formel beregnes ved at tilføje alle værdierne i det givne sæt, betegnet med summationen af ​​X og dividere det med antallet værdier angivet i sæt betegnet med N.

Gennemsnit = (a 1 + a 2 +…. + A n ) / n

  • hvor en i = ith observation
  • n = Antal observationer

Forklaring

Beregningen af ​​gennemsnittet kan beregnes ved hjælp af følgende trin:

  • Trin 1: For det første skal du bestemme observationen, og de betegnes med en 1 , en 2 ,… .., en n svarende til 1. observation, 2. observation,…., Nth observation.
  • Trin 2: Bestem derefter antallet af observationer, og det betegnes med n.
  • Trin 3: Endelig beregnes gennemsnittet ved at tilføje alle observationer og derefter dividere resultatet med antallet af observationer som vist nedenfor.

Gennemsnit = (a 1 + a 2 +…. + A n ) / n

Eksempler

Du kan downloade denne gennemsnitlige formel Excel-skabelon her - Gennemsnitlig formel Excel-skabelon

Eksempel nr. 1

Lad os tage et eksempel på John, der tilmeldte sig kandidatuddannelsen for miljøvidenskab. Det treårige gradskursus er opdelt i seks semestre, og den endelige gennemsnitlige procentdel beregnes på baggrund af de scorede procenter i alle semestre. Beregn Johns sidste procentsats på baggrund af hans følgende score:

Nedenfor gives data til beregning af den gennemsnitlige procentdel.

Givet,

a 1 = 79%, en 2 = 81%, en 3 = 74%, en 4 = 70%, en 5 = 82%, en 6 = 85%, n = 6

Ved hjælp af ovenstående oplysninger vil beregningen af ​​gennemsnittet være som følger,

  •   Gennemsnit = (79% + 81% + 74% + 70% + 82% + 85%) / 6

Gennemsnit vil være -

  • Gennemsnit = 78,50%

Derfor scorede David en endelig procentdel på 78,5% i eksamensprogrammet.

Anvendelser

Som navnet "gennemsnit" antyder, henviser det til det centrale punkt blandt et sæt observationer, og når det bruges inden for matematikfeltet, repræsenterer det det antal, der typisk er middelværdien af ​​en gruppe af tal. Udtrykket bruges ofte til at udtrykke et tal, der er repræsentationen for en gruppe mennesker eller ting. Det er meget vigtigt, fordi det hjælper med at opsummere et stort antal data til en enkelt værdi, og det indikerer også, at der er en vis inkonsistens omkring den enkelte værdi inden for de originale data, som udgør en meget vigtig del af central tendenssteori.