KOMBINER i Excel | Hvordan bruges Excel-kombinationsfunktion? (Eksempel)

KOMBINER i Excel

COMBIN-funktion i excel er også kendt som kombinationsfunktion, som bruges til at beregne antallet af mulige kombinationer for to givne tal, denne funktion tager to argumenter, det ene er det valgte antal og nummer, for eksempel hvis tallet er 5 og det valgte nummer er 1 så er der i alt 5 kombinationer, så det giver 5 som et resultat.

Syntaks

Bemærkning

Det hjælper med at udlede sådanne kombinationer som vist ovenfor. Antallet af kombinationer er som følger, hvor antal = n og antal_valgt = k:

Parametre

Det har to obligatoriske parametre, dvs. antal og antal_valgte.

Obligatorisk parameter:

  • antal: tallet skal være større end eller lig med nul, det skal også være større end eller lig med antallet_valgt.
  • number_chosen: Det er et antal elementer i hver af kombinationerne og skal være større end eller lig med nul.

Hvordan bruges COMBIN-funktion i Excel?

Lad os forstå funktionen af ​​COMBIN-funktionen i excel med nogle eksempler. Det kan bruges som et regnearksfunktion og som en VBA-funktion.

Du kan downloade denne COMBIN-funktion Excel-skabelon her - COMBIN-funktion Excel-skabelon

Eksempel nr. 1

For 6 objekter (fx a, b, c, d, e, f) er der 15 forskellige kombinationer af 2 objekter.

Disse er:

Og kan let beregnes ved hjælp af COMBIN-funktionen som følger:

= KOMBINERING (6,2)

får 15 kombinationer

Eksempel 2

Antag, at vi får ti tal fra 1 til 10 som 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10.

Lad os nu bruge KOMBIN-funktionen til at beregne antallet af kombinationer uden gentagelser for de andre antal objekter taget fra et sæt på 10.

Output fra COMBIN vises i resultatkolonnen.

Eksempel 3

Lad os nu se, hvordan vi kan bruge denne funktion i det daglige liv. Antag at der er 20 ansatte, og vi vil parre dem i to-personers teams. Ved hjælp af COMBIN-funktionen kan vi se de mulige to-personers teams, der kan dannes ud fra 20 ansatte.

= KOMBINERING (20, 2)

output vil være 190

Eksempel 4

Denne gang betragter de 5 objekter som a, b, c, d og e. Og tag et par for hver som vist nedenfor. Bestem nu de mulige kombinationer manuelt og brug COMBIN i excel separat som vist i nedenstående tabeller.

Manuel beregning af mulige kombinationer som følger:

Lav først kombinationen med A som vist i den første kolonne end med B som vist i kolonne 2 og derefter med C som vist i kolonne 3 og sidst med D som vist i kolonne 4 uden gentagelse.

Beregn nu alle mulige kombinationer ved hjælp af = COMBIN (K17, K18).

Vi får 10:

Eksempel 5

En kombination i Excel kan bruges som en VBA-funktion.

Underfunktion ()

Dim dblCombin As Double // erklær en variabel som dobbelt

dblCombin = Application.WorksheetFunction.Combin (42, 6) // gem kombinationen i excel o / p i dblcombin-variabel

Msgbox (dblCombin) // Udskriv de mulige outputkombinationer i meddelelsesfeltet.

Afslut sub

Output 5245786” udskrives i meddelelsesboksen.

Ting at huske

  • Argumenter, der indeholder decimalværdier, afkortes til heltal.
  • Hvis det leverede nummer er en ikke-numerisk værdi, returnerer COMBIN-funktionen #VALUE! Fejl.
  • Hvis det medfølgende antal_valg er en ikke-numerisk værdi, returnerer COMBIN-funktionen #VÆRDI! Fejl.
  • #NUM-fejl - Opstår, når værdien eller ethvert argument er uden for dens begrænsning.
    • det leverede talargument er mindre end 0;
    • Det medfølgende antal_valgte argument er mindre end 0 eller større end nummerargumentet.