6 hovedårsager til, at Excel-formler ikke fungerer (med løsninger)

6 hovedårsager til, at Excel-formel ikke fungerer (med løsning)

  1. Årsag nr. 1 - Celler formateret som tekst
  2. Årsag nr. 2 - Ved et uheld indtastede tasterne CTRL + `
  3. Årsag nr. 3 - Værdierne er forskellige og resultatet er anderledes
  4. Årsag nr. 4 - Skriv ikke numre i dobbelt tilbud
  5. Årsag nr. 5 - Kontroller, om formler er indeholdt i dobbelt tilbud
  6. Årsag nr. 6 - Mellemrum inden Excel-formlen

# 1 Celler formateret som tekst

Lad os nu se på løsningerne af ovenstående grunde til, at excelformlen ikke fungerer.

Se nu på den første mulighed for formel, der viser selve formlen, ikke resultatet af formlen. Se på billedet nedenfor, hvor SUM-funktionen i excel viser formlen ikke resultatet.

Den første ting, vi skal undersøge, er formatet på cellerne, i disse celler er D1, D2 og D3. Se nu på formatet på disse celler.

Det er formateret som tekst, når cellerne er formateret, da tekst excel ikke kan læse tal og returnere resultatet for din anvendte formel.

Løsning

Skift formatet på cellerne til Generelt eller Konverter til Numbers. Vælg cellerne, og på venstre side vil du se et lille ikon, klik på ikonet, og vælg indstillingen " Konverter til tal".

Nu skal vi se resultatet af formlen.

Åh, stadig, vi får ikke det resultat, vi leder efter. Nu skal vi undersøge formelcellen, om den er formateret som tekst eller ej.

Ja, det er formateret som tekst, så skift celleformat til GENERELT eller NUMMER . Vi må se resultatet nu.

# 2 Ved et uheld indtastede tasterne CTRL + `

Ofte i Excel, når vi arbejder i en fart, har vi en tendens til at skrive nøgler, der ikke kræves, og det er en utilsigtet hændelse. Men hvis vi ikke ved, hvilken nøgle vi skrev, kan vi ende med at få et usædvanligt resultat.

Et sådant øjeblik er VIS formler i excel genvejstast CTRL + `. Hvis du ved et uheld har skrevet denne nøgle, kan vi få resultatet som nedenstående billede.

Som jeg fortalte, kunne årsagen være utilsigtet tryk på genvejstasten for vis formel.

Løsning

Løsningen er at prøve at skrive den samme nøgle igen for at få resultaterne af formlen tilbage i stedet for selve formlen.

# 3 Værdier er forskellige og resultatet er anderledes

Nogle gange i Excel ser vi forskellige tal, men formlen viser forskellige resultater. Billedet nedenfor viser en sådan situation.

I celle D1, D2 og D3 har vi 10 som værdi. I celle D4 har vi anvendt SUM-funktionen for at få den samlede værdi af celle D1, D2 og D3. Men resultatet siger 40 i stedet for 30 .

Alle excel-filberegninger er indstillet til Automatisk. Men for at forbedre hastigheden på de store datafiler kan brugeren have ændret den automatiske beregning til en manuel.

Løsning

Vi løser dette på to måder. Den ene er, at vi kan tænde beregningen til automatisk.

Enten kan vi gøre en ting mere, vi kan også trykke på genvejstasten F9, som ikke er andet end BEREGNE NU under formularlinjen.

# 4 Læg ikke tal i dobbelt citater

I situationer inde i formlen kræver vi at videregive de numeriske værdier for at få det ønskede resultat. Se på nedenstående billede, det viser byer og den gennemsnitlige temperatur i byen.

Hvis temperaturen er større end 25, så skal gennemsnittet være 25 og temperaturen er mindre end 25, så skal gennemsnittet være 20. Jeg anvender IF-tilstanden i Excel for at få resultaterne.

Jeg har leveret de numeriske resultater dobbelt anførselstegn = HVIS (B2> 25, ”25 ″,” 20 ″). Når tallene sendes i dobbelt anførselstegn excel behandler dem som tekstværdier, kan vi ikke foretage nogen form for beregning med tekstnumre.

Giv altid de numeriske værdier uden dobbelt anførselstegn som nedenstående billede.

Nu kan vi lave alle mulige beregninger med disse numeriske værdier.

# 5 Kontroller, om formler er indeholdt i dobbelt tilbud

Vi er nødt til at sikre, at formler ikke er pakket med dobbelt anførselstegn. Dette sker, når vi kopierer formler fra online-websteder, og vi indsætter, som det er. Hvis formlen er nævnt i dobbelt-anførselstegn for forståelse, er vi nødt til at fjerne dobbelt anførselstegn og indsætte, ellers får vi kun formlerne, ikke resultatet af formlen.

# 6 Mellemrum inden Excel-formlen

Vi alle mennesker begår fejl. Typefejl er en af ​​fejlene for excel-formel, der ikke fungerer, vi begår normalt dag i dag ud på vores arbejdsplads. Hvis du skriver et eller flere mellemrum, før du starter din formel, bryder den formlenes regel i excel. Vi ender kun med excelformlen, ikke resultatet af formlen.