Hvordan bruges Excel ROUNDUP-funktion? (Formel med eksempler)

Hvad gør ROUNDUP-funktion i Excel?

ROUNDUP-funktion i excel er en indbygget funktion i excel, der bruges til at beregne den afrundede værdi af nummeret i dets højeste grad, eller med andre ord, det afrunder tallet væk fra nul, så hvis input til denne funktion er = ROUNDUP (0,40 , 1) vi får 0,4 som et resultat, denne funktion tager to argumenter, hvoraf det ene er antallet, og det andet er antallet af cifre.

Syntaks

Parametre

Som det fremgår af syntaksen vist ovenfor, har ROUNDUP-formlen to parametre, der er som følger:

  • Nummer: Det tal parameter er en obligatorisk parameter af ROUNDUP formel. Den definerer det flydende punktummer, der skal afrundes opad.
  • Num_of_digits: Denne parameter er også obligatorisk for, at ROUNDUP ROUNDUP- formlen fungerer. Denne parameter definerer antallet af cifre, du vil afrunde det angivne nummer til. Denne parameter kan være positiv, negativ eller nul.
  • Hvis Num_of_digits = 0: Det betyder det nummer vil blive rundet op til nærmeste hele tal nummer.
  • Hvis Num_of_digits <0: Det betyder, at antallet afrundes op til de nærmeste 10, 100, 1000 osv. afhængigt af værdien af Num_of_digits.
  • Hvis Num_of_digits> 0: Det betyder det nummer vil blive rundet op til det antal decimaler defineret ved værdien af Num_of_digits

Disse betingelser vil være meget klarere ved hjælp af eksempler, der forklares i det næste afsnit.

Hvordan bruges ROUNDUP-funktion i Excel? (med eksempler)

Du kan downloade denne ROUNDUP-funktion Excel-skabelon her - ROUNDUP-funktion Excel-skabelon

Eksempel nr. 1

I dette eksempel vil vi tage værdien af ​​parameteren Num_of_digits positivt, dvs. Num_of_digits> 0:

Eksempel 2

I dette eksempel tager vi værdien af ​​parameteren Num_of_digits = 0:

Eksempel 3

I dette eksempel tager vi værdien af ​​parameteren Num_of_digits <0:

Ting at huske

  1. Den RUND.OP formel er ligesom en ROUND funktion undtagen det kun runder op nummeret opad
  2. Begge parametre for ROUNDUP- formlen er obligatoriske og skal være heltal i ROUNDUP-funktionen.
  3. Værdierne for parameteren Num_of_digits skal kun være 1 til 9.
  4. ROUNDUP-formlen blev først introduceret i EXCEL 2013 og er tilgængelig i alle efterfølgende versioner af Excel.