Handelsbalance (definition, eksempler, formel) | Sådan beregnes?

Definition af handelsbalance

Handelsbalancen (BOT) defineres som landets eksport minus dets import. For ethvert økonomis nuværende aktiv er BOT en af ​​de væsentligste komponenter, da den måler et lands nettoindkomst optjent på globale aktiver. Den aktuelle konto tager også højde for alle betalinger på tværs af landegrænser. Generelt er handelsbalancen en nem måde at måle på, da alle varer og tjenester skal passere gennem toldstedet og således registreres.

Formel

Formel for handelsbalance = landets eksport - landets import.

For eksempler på handelsbalance, hvis USA importerede 1,8 billioner dollars i 2016, men eksporterede 1,2 billioner dollars til andre lande, havde USA en handelsbalance på - 600 milliarder dollars eller et handelsunderskud på 600 milliarder dollar.

$ 1,8 billioner i import - $ 1,2 billioner i eksport = $ 600 milliarder handelsunderskud

For ethvert økonomis nuværende aktiv er handelsbalancen en af ​​de væsentligste komponenter, da den måler et lands nettoindkomst optjent på globale aktiver. Den aktuelle konto tager også højde for alle betalinger på tværs af landegrænser. Generelt er handelsbalancen en nem måde at måle på, da alle varer og tjenester skal passere gennem toldstedet og således registreres.

  • Faktisk låner en økonomi med et handelsoverskud penge til underskudslande, mens en økonomi med et stort handelsunderskud låner penge til at betale for sine varer og tjenester. I nogle tilfælde kan handelsbalancen være korreleret med et lands politiske og økonomiske stabilitet, da det afspejler mængden af ​​udenlandske investeringer i dette land. De fleste nationer ser dette som en gunstig handelsbalance.
  • Når eksporten er mindre end importen, er det kendt som handelsunderskuddet. Lande betragter normalt dette som en ugunstig handelsbalance. Der er dog tilfælde, hvor et overskud eller en gunstig handelsbalance ikke er i landets bedste interesse. For eksempler på handelsbalance bør et voksende marked generelt importere for at investere i sin infrastruktur

Nogle af de almindelige debetposter inkluderer udenlandsk bistand, import og indenlandske udgifter i udlandet og indenlandske investeringer i udlandet, mens kreditposter inkluderer udenlandske udgifter i den indenlandske økonomi, eksport og udenlandske investeringer i den indenlandske økonomi.

Eksempler

USA havde et handelsunderskud siden 1976, mens Kina har et handelsoverskud siden 1995.

kilde: tradingeconomics.com

Et handelsoverskud eller -underskud er ikke altid en endelig indikator for økonomiens sundhed og skal tages i betragtning sammen med konjunkturcyklus og andre økonomiske indikatorer. For eksempler på handelsbalance i tider med økonomisk vækst foretrækker lande at importere mere for at fremme priskonkurrence, hvilket begrænser inflationen, mens lande i en recession foretrækker at eksportere mere for at skabe job og efterspørgsel i økonomien.

Hvornår er handelsbalance positiv?

De fleste lande arbejder på at skabe politikker, der tilskynder til et handelsoverskud på lang sigt. De betragter et overskud som en gunstig handelsbalance, fordi det betragtes som at tjene penge på et land. Nationer foretrækker at sælge flere produkter sammenlignet med at købe produkter, som igen får mere kapital til deres beboere, hvilket betyder en højere levestandard. Dette er også gavnligt for deres virksomheder, da de får en konkurrencemæssig fordel inden for ekspertise ved at producere al eksport. Dette resulterer i mere beskæftigelse, da virksomheder ansætter flere arbejdere og genererer mere indkomst.

Men under visse omstændigheder er et handelsunderskud den mere gunstige handelsbalance, og det afhænger af den fase af den konjunkturcyklus, som landet i øjeblikket befinder sig i.

  • Lad os tage endnu et handelsbalanceeksempel - Hongkong har generelt altid et handelsunderskud. Men det opfattes som positivt, fordi mange af dets import er råvarer, der omdannes til færdige varer og til sidst eksport. Dette giver det en konkurrencemæssig fordel inden for produktion og finansiering og skaber en højere levestandard for sine borgere.
  • Et andet eksempel på handelsbalance er Canadas, hvis svage handelsunderskud er et resultat af dets økonomiske vækst, og dets beboere nyder en bedre livsstil, som kun ydes af forskellig import.

Hvornår er handelsbalance negativ?

I de fleste situationer er handelsunderskud en ugunstig handelsbalance for et land. Som en tommelfingerregel eksporterer geografiske områder med handelsunderskud kun råvarer og importerer en masse forbrugerprodukter. Indenlandske virksomheder i sådanne lande får ikke erfaring med den tid, der er nødvendig for at fremstille merværdiprodukter i det lange løb, da de hovedsagelig er i råvareeksportøren, og dermed bliver økonomier i sådanne lande afhængige af de globale råvarepriser.

Der er nogle lande, der er så imod handelsunderskud, at de vedtager merkantilisme for at kontrollere det, og dette betragtes som en ekstrem form for økonomisk nationalisme, der arbejder for at fjerne handelsunderskuddet i enhver situation.

Det går ind for protektionistiske foranstaltninger såsom importkvoter og told. Selv om disse foranstaltninger kan resultere i en reduktion af underskuddet på kort sigt, hæver de forbrugerpriserne. Sammen med dette udløser sådanne foranstaltninger reaktionær protektionisme fra andre handelspartnere.