Formel for porteføljeafkast | Beregn afkastet af den samlede portefølje | Eksempel

Formel til beregning af afkastet af den samlede portefølje

Porteføljeafkastformel bruges til at beregne afkastet af den samlede portefølje bestående af de forskellige individuelle aktiver, hvor i henhold til formlen porteføljeafkast beregnes ved at beregne afkast af investeringen optjent på individuelt aktiv ganget med deres respektive vægtklasse i den samlede portefølje og tilføje alle resultanter sammen.

Porteføljeafkast kan defineres som summen af ​​produktet af investeringsafkast, der er optjent på det enkelte aktiv med vægtklassen for det enkelte aktiv i hele porteføljen. Det repræsenterer et afkast på porteføljen og bare ikke på et individuelt aktiv.

Det forventede afkast kan beregnes med et produkt med potentielle resultater (dvs. afkast, der er repræsenteret af r nedenfor) ved vægten af ​​hvert aktiv i porteføljen (dvs. repræsenteret ved w) og derefter beregne summen af ​​disse resultater.

R p = ∑n i = 1 w i r i

Hvor ∑n i = 1 w i = 1

 • w er vægten af ​​hvert aktiv
 • r er afkastet på et aktiv

Beregning af porteføljeafkast (trin for trin)

Beregningen af ​​porteføljeafkastet er ret enkel, men kræver lidt opmærksomhed.

 • Trin 1: Få det individuelle aktivafkast, som midlerne er investeret i. Hvis en investor f.eks. Har investeret i egenkapital, skal man beregne hele afkastet, der er samlet afkast inklusive de midlertidige pengestrømme, som i tilfælde af aktier det ville være et udbytte.
 • Trin 2: Beregn vægten af ​​det enkelte aktiv, hvor midlerne investeres. Dette kan gøres ved at dividere det investerede beløb på aktivet med den samlede investerede fond.
 • Trin 3: Tag returproduktet, der beregnes i trin 1 med den vægt, der beregnes i trin 2.
 • Trin 4: Det tredje trin gentages, indtil beregningerne af alle aktiverne er afsluttet. Så er vi endelig nødt til at tilføje produktet af alle individuelle aktivafkast efter dets vægtklasse, der skal være porteføljeafkastet.

Eksempler

Du kan downloade denne Excel-skabelon til returnering af portefølje her - Portfolio Return Formula Excel-skabelon

Eksempel nr. 1

Overvej ABC ltd, et aktivforvaltningsselskab har investeret i 2 forskellige aktiver sammen med deres indtjening sidste år. Du skal tjene et porteføljeafkast.

Løsning:

Vi får det individuelle aktivafkast og sammen med dette investeringsbeløb, derfor finder vi først ud af vægten som følger,

 • Vægt (aktivklasse 1) = 1,00,000,00 / 1,50,000,00 = 0,67

På samme måde har vi beregnet vægten af ​​aktivklasse 2

 • Vægt (aktivklasse 1) = 50.000,00 / 1,50.000,00 = 0,33

Nu til beregning af porteføljeafkast skal vi multiplicere vægte med aktivets afkast, og derefter opsummerer vi disse afkast.

 • W i R i (aktivklasse 1) = 0,67 * 10% = 6,67%

ligeledes har vi beregnet W jeg R i til Aktivklas- 2

 • W i R i (aktivklasse 2) = 0,33 * 11%
 • = 3,67%

Beregning af porteføljeafkast er som følger,

Porteføljeafkast

Porteføljeafkastet vil være 10,33%

Eksempel 2

JP Morgan jagter en af ​​de største investeringsbankfirmaer har foretaget flere investeringer i forskellige aktivklasser. Mr. Dimon, selskabets formand, er interesseret i at kende afkastet af den samlede investering foretaget af firmaet. Du skal beregne porteføljeafkastet.

Løsning:

Vi får kun her den seneste markedsværdi, og der er ingen afkast givet direkte. Derfor skal vi først beregne afkast på individuelle aktiver.

Vi er nødt til at trække investeringsbeløbet fra markedsværdien for at nå et overafkast og derefter dividere det samme med investeringsbeløbet vil give vores afkast på det enkelte aktiv.

Bemærk: For detaljeret beregning henvises til excel-skabelonen.

Vi har nu det individuelle aktivafkast og sammen med det investeringsbeløb, og nu finder vi ud af vægtene ved hjælp af investeringsbeløbet og ikke markedsværdien som følger,

Vægt af aktier = 300000000/335600000 = 0,3966

På samme måde har vi beregnet vægten af ​​alle de andre oplysninger.

Nu til beregning af porteføljeafkast skal vi multiplicere vægte med aktivets afkast, og derefter opsummerer vi disse afkast.

Beregning af porteføljeafkast er som følger,

Porteføljeafkast

Derfor er porteføljeafkastet optjent af JP Morgan 21,57%

Eksempel 3

Gautam er en person, der for nylig er begyndt at investere i markedet. Han har investeret i XYZ-aktier for 100.000, og det har været et år, og siden da har han modtaget et udbytte på 5.000, og den nuværende markedsværdi af XYZ-aktien handles med en præmie på 10%. Han har også investeret i et fast depositum på 20.000, og banken giver 7% afkast på det. Og endelig har han investeret i jord i sin hjemby for 500.000, og den nuværende markedsværdi er 700.000. Han har henvendt sig til dig for at beregne porteføljeafkast.

Løsning:

Vi får kun her den seneste markedsværdi, og der er ingen afkast givet direkte. Derfor skal vi først beregne afkast på individuelle aktiver.

Vi er nødt til at trække investeringsbeløbet fra markedsværdien for at nå et overafkast og derefter dividere det samme med investeringsbeløbet vil give vores afkast på det enkelte aktiv.

Bemærk: For detaljeret beregning henvises til excel-skabelonen.

Vi har nu det individuelle aktivafkast og sammen med det investeringsbeløb, og nu finder vi ud af vægtene ved hjælp af investeringsbeløbet og ikke markedsværdien.

 • Vægt (XYZ lager) = 1,00,000 / 6,20,000 = 0,1613

På samme måde har vi også beregnet vægten for andre oplysninger.

Nu til beregning af porteføljeafkast skal vi multiplicere vægte med aktivets afkast, og derefter opsummerer vi disse afkast.

(XYZ lager) W i R i = 0,15 * 0,1613 = 2,42%

Ligeledes vi beregnet W jeg R i til andre særlig samt.

Beregning af porteføljeafkast er som følger,

Porteføljeafkast

Derfor er porteføljeafkastet optjent af Mr. Gautam 35,00%

Relevans og anvendelse

Det er afgørende at forstå konceptet med porteføljens forventede afkastformel, da det samme vil blive brugt af disse investorer, så de kan forudse gevinsten eller tabet, der kan opstå på de fonde, der investeres af dem. Baseret på den forventede afkastformel kan en investor træffe en beslutning om at investere i et aktiv i betragtning af deres sandsynlige afkast.

Yderligere vil en investor også være i stand til at bestemme aktivets vægt i en portefølje, dvs. hvilken andel af midlerne der skal investeres og derefter foretage den nødvendige ændring.

En investor kan også bruge den forventede afkastformel til rangordning af det enkelte aktiv og yderligere i sidste ende kan investere midlerne pr. Rangordning og derefter endelig inkludere dem i sin portefølje. Med andre ord ville han øge vægten af ​​den aktivklasse, hvis forventede afkast er højere.