Sådan ændres sætningssag i Excel? (Brug af Excel-formler)

Excel-sætning

Sentence Case er funktionen i Excel, der bruges til at ændre tekstsagen. For at ændre sætningen fra store til små bogstaver bruger vi nogle funktioner eller formler i excel. De er,

Øverst(),

Nederste()

og korrekte () funktioner.

Sådan ændres sætningssag i Excel?

Som diskuteret ovenfor har sætningssagen 3 indbyggede funktioner i sig. Brugen af ​​de tre fungerer som beskrevet nedenfor.

 1. Øverste (): Øvre funktion bruges til at konvertere teksten til store bogstaver fra ethvert andet tilfælde
 2. Nedre (): Nedre funktion bruges til at konvertere teksten til små bogstaver fra ethvert andet tilfælde.
 3. Korrekt (): Korrekt funktion bruges til at konvertere teksten, der er i blandet form, dvs. den tekst, der er i det forkerte tilfælde, kan konverteres til den korrekte sag, ligesom startalfabetet med navnene har alle store bogstaver.

Eksempler

Du kan downloade denne Excel-skabelon til sætning her - Sæt Excel-skabelon

Eksempel # 1 - Øvre () funktion

I dette eksempel vil vi diskutere den øvre () funktion.

 • Trin 1: Tag data ind i excel-arket som vist nedenfor.

 • Trin 2: Indsæt formlen, der skal bruges i den tilstødende celle af dataene, eller hvor der er et krav til dataene, og vælg listen eller arrayet med de data, der skal ændres.

Herefter skal funktionen videregive dataene som argument. Som vi ser i den øverste () funktion, er argumentet tekst, skal vi videregive dataene som argumentet. Her sender vi det første ord "januar" som argumentet, der skal konverteres til store bogstaver.

 • Trin 3: Klik nu på Enter. Dataene rettes til store bogstaver. Dette er som vist i nedenstående skærmbillede.

Det næste trin er at trække markøren ned fra JANUAR, så formlen også kan anvendes på de resterende data.

Dette kan være som vist nedenfor.

Her konverteres de komplette data til store bogstaver.

Eksempel # 2 - Funktion for nedre ()

I dette eksempel konverterer vi teksten til små bogstaver ved hjælp af den nederste () funktion.

 • Trin 1: Tag dataene med i excel-arket.

 • Trin 2: I dette trin skal vi indsætte formlen i det tilstødende af dataene, eller hvor der er behov for det, og videregive dataene som argumentet som vist i nedenstående figur.

I dette skærmbillede indsættes funktionen som "telefon" sendes som argumentet, og luk derefter seler og tryk Enter.

 • Trin 3: Når du har klikket på Enter, konverteres dataene til små bogstaver. Dette kan vises i nedenstående skærmbillede. Træk nu markøren ned for også at få formlen anvendt på alle data.

Eksempel # 3 - Korrekt () sagsfunktion

I dette eksempel vil vi behandle den korrekte () sagsfunktion.

 • Trin 1: Indsæt dataene i cellerne som vist nedenfor.

 • Trin 2: Indtast nu funktionen Korrekt () i den tilstødende celle, og send derefter dataene som argumentet.

 • Trin 3: Klik nu på Enter. Dataene vil nu blive ændret til den rette sag. Dette kan vises nedenfor.

 • Trin 4: Træk nu formlen ned for at fuldføre data, og derefter konverteres alle data.

Eksempel 4

Denne funktion vil gøre det første alfabet i det første ord i en sætning som store bogstaver og al den anden tekst til små bogstaver.

I ovenstående skærmbillede har jeg indtastet en tekst, nu vil jeg konvertere dataene til sætningssag ved at anvende formlen.

I ovenstående skærmbillede anvender jeg formlen, der skal konverteres til en sætningssag. Det første alfabet ville være med store bogstaver, resten af ​​teksten ville være med små bogstaver.

Når du har klikket på indtastningen, vises teksten som vist nedenfor.

Teksten konverteres nu til sætningssag.

Eksempel 5

Vi får endnu et eksempel på en sætningssag.

 • Trin 1: Indtast teksten i excel-arket.

Her blandes teksten mellem store og små bogstaver imellem. Setningsfunktionen kan anvendes på dem.

 • Trin 2: Klik på Enter efter anvendelse af formlen. Det første alfabet ville være med store bogstaver, og den anden tekst ville være med små bogstaver.

 • Trin 3: Klik nu på Enter.

Teksten ændres fuldstændigt til sætningsformatet. Dette kan også gøres for en række data bare ved at trække markøren nedad, så formlen kan anvendes på alle data.

Punkter at huske

 • Kravet til disse funktioner er at konvertere teksten til det krævede format, enten til små, store eller små bogstaver.
 • I modsætning til Microsoft Word har Microsoft Excel ikke knappen til at ændre sætningssagen. Derfor bruger vi funktioner til at ændre tilfældet med teksten.
 • Det vigtigste punkt, der skal huskes, er, at formlen eller funktionen kun kan anvendes i den anden celle, men ikke i den samme celle. En anden kolonne skal indsættes mellem kolonnerne for at skrive funktionen.
 • Teksten kan indeholde nogle symboler også mellem navnene, når formlen anvendes. For eksempel: Hvis navnet er William D 'Orean. Dette kan også rettes.
 • Ligeledes i Microsoft Word har Excel ikke et-klik-knappen til sætningssag, Derfor skriver vi formel ved at kombinere venstre, øverste, højre, nedre funktion for at nå målet.