Metode til omkostningsdækning (definition, eksempler) | Hvornår skal man bruge denne metode?

Hvad er omkostningsdækningsmetoden?

Omkostningsdækningsmetode er en metode til indtægtsindregning, hvor virksomheden ikke registrerer bruttofortjeneste eller indtægter genereret mod de varer, der sælges til kunden, før det samlede omkostningselement i forbindelse med det respektive salg er modtaget fuldt ud af virksomheden af ​​kunden og efter at hele omkostningsbeløbet er modtaget, registreres det resterende beløb som en indtægt.

Eksempler på omkostningsdækningsmetode

Eksempel nr. 1

For eksempel, Company A ltd. sælger varerne på kredit til sine kunder. For indtægtsindregning følger virksomheden omkostningsdækningsmetoden, da der er usikkerhed om genindvindingsgraden for pengene fra mange af virksomhedens kunder. Den 1. september 2016 solgte det nogle varer på kredit til en af ​​sine kunder, Mr. Y, for $ 250.000. Omkostningerne ved de solgte varer til firma A ltd var $ 200.000.

På salgstidspunktet modtog virksomheden $ 50.000 med det samme, og virksomheden modtog resten af ​​betalingerne i de efterfølgende år. Der blev modtaget $ 50.000 i året 2017, $ 100.000 i året 2018, og saldoen på $ 50.000 blev modtaget i året 2019. Hvornår skal man indregne virksomhedens overskud i henhold til omkostningsdækningsmetoden?

I henhold til metoden til omkostningsinddrivelse registrerer virksomheden ikke bruttofortjenesten eller indtægterne genereret mod de varer, der sælges til kunden, før det samlede omkostningselement relateret til det respektive salg er modtaget fuldt ud af virksomheden fra kunden. Når hele omkostningsbeløbet er modtaget, registreres det resterende beløb som en indtægt.

 • I det foreliggende tilfælde solgte virksomheden nogle varer på kredit til Mr. Y den 1. september 2016 for $ 250.000. De faktiske omkostninger ved de solgte varer var $ 200.000.
 • Virksomheden modtog betalingen mod de solgte varer i rate. $ 50.000 blev modtaget med det samme, $ 50.000 blev modtaget i året 2017, $ 100.000 i året 2018 og saldoen på $ 50.000 i året 2019.
 • Nu er $ 50.000 ($ 250.000 - $ 200.000) det overskud for virksomheden, som det ikke vil indregne i den regnskabsperiode, hvor salget foretages, men det samme vil blive indregnet som indtægter i den periode, hvor betaling modtages efter inddrivelse omkostningerne ved solgte varer.
 • Summen af ​​det modtagne beløb i året 2016, 2017 og 2018 er $ 200.000 ($ 50.000 + $ 50.000 + $ 100.000), hvilket svarer til omkostningerne ved solgte varer, så der registreres ingen indtjening i disse år.
 • Dog modtages det beløb, der modtages over omkostningerne ved solgte varer i året $ 50.000, som indtjeningen for året 2019.

Eksempel 2

Den 1. oktober 2013 solgte Sapphire Corporation, en stålproducent, nogle stålstænger til $ 80.000. Kunderne er forpligtet til at opfylde fire lige årlige betalinger på $ 20.000 sammen med rentebetalinger hver 1. oktober fra 1. november 2013 i henhold til aftalen. Omkostningerne til dannelse af stålstænger er $ 56.000. Virksomhedens regnskabsår afsluttes den 31. december.

DatoKontanter indsamletOmkostningsdækningBruttofortjeneste anerkendt
1. oktober 2013$ 20.000$ 20.000$ -
1. oktober 2014$ 20.000$ 20.000-
1. oktober 2015$ 20.000$ 16.0004.000
1. oktober 2016$ 20.000-20.000
Total$ 80.000$ 56.000$ 24.000

Her er virksomheden begyndt at indregne overskud efter 2 år i træk, der startede 1. oktober 2015, og efter vellykket omkostningsdækning.

Fordele

 • Virksomheden anvender tilgangen til omkostningsinddrivelse ud fra formålet med indtægtsindregningen, hvis der er rimelig usikkerhed omkring indsamling af penge fra kunderne i forhold til det salg, der foretages på kreditbasis, fordi denne metode langtfra er mest konservativ ud af alt de tilgængelige indtægtsregistreringsmetoder.
 • Med omkostningsinddrivelsesmetoden er der en forsinkelse i forfaldsdatoen for skattebetalingen, da skatten først skal betales, efter at virksomheden har inddrevet de fulde omkostninger ved produktet. Så med denne metode kan ejeren af ​​virksomheden foretage nogle besparelser.

Ulemper

 • Selvom virksomheden indregner omkostningerne og salget ved hjælp af omkostningsinddrivelsesmetoden, indregnes ikke bruttofortjeneste for det samme, selvom noget salg i det væsentlige er tilgodehavender for virksomheden, og bruttofortjenesten indregnes kun i det tilfælde, hvor hele kvitteringer er modtaget.
 • I denne metode henvises virksomhedens overskud til den periode, hvor betaling mod dette overskud modtages. Så selvom salget vedrører en periode, ville virksomheden ikke være i stand til at vise det som indtægter for den periode.

Hvornår skal du bruge omkostningsdækningsmetoden?

 • Denne metode anvendes hovedsageligt i de situationer, hvor indsamling mod salg af varerne fra kunderne er meget usikker for virksomheden, og også hvor det er vanskeligt at retfærdiggøre afbetalingsmetoden.
 • Også, hvis virksomheden ikke er i stand til at bestemme salgsværdien nøjagtigt. Denne metode foretrækkes, fordi det i disse tilfælde er vanskeligt at bestemme den samlede indtjening fra det, og det er en klog tilgang at registrere indtægter svarende til indtægter, der svarer til virksomhedens omkostninger.
 • Med omkostningsinddrivelsesmetoden er der en forsinkelse i forfaldsdatoen for skattebetalingen, da skatten først skal betales, efter at virksomheden har inddrevet de fulde omkostninger ved produktet. Så med denne metode kan ejeren af ​​virksomheden foretage nogle besparelser.

Konklusion

I tilfælde af omkostningsinddrivelsesmetoden vil virksomheden indregne det optjente beløb ud over omkostningerne som bruttofortjeneste eller indtægter, når det samme er modtaget efter inddrivelse af alle omkostninger, som selskabet har haft, dvs. indtægter, når de faktiske penge er modtaget af kunderne mod det foretagne salg.

Virksomheden anvender tilgangen til omkostningsdækning fra formålet med indtægtsindregningen, hvis der er rimelig usikkerhed med hensyn til indsamling af penge fra kunderne i forhold til det salg, der foretages på kreditbasis, fordi langt denne metode er mest konservativ ud af alt de tilgængelige indtægtsregistreringsmetoder.