IKKE funktion i Excel | Hvordan bruges IKKE i Excel? (med eksempler)

IKKE funktion i Excel

IKKE Excel-funktion er en logisk funktion i excel, der også kaldes negationsfunktion, den negerer den værdi, der returneres gennem en funktion eller en værdi fra en anden logisk funktion, dette er en indbygget funktion i excel, der tager et enkelt argument, som er logikken som kan være en formel eller en logisk værdi.

Syntaks

Obligatorisk parameter:

  • Logisk: det er den numeriske værdi 0 betragtes som falsk, og resten af ​​værdierne betragtes som sande. Logisk er et udtryk, der enten beregner SAND eller FALSK. Hvis returnerer SAND, hvis udtrykket er FALSK, og returnerer FALSK, hvis udtrykket er SAND.

Eksempler

Du kan downloade denne IKKE-funktion Excel-skabelon her - IKKE funktion Excel-skabelon

Eksempel nr. 1

Her skal vi kontrollere, hvilken værdi der er større end til 100, så bruger vi IKKE funktionen i logisk testkolonne, og den returnerer det omvendte afkast, hvis værdien er større end 100, så returnerer den FALSK, og hvis værdien er mindre end eller lig med 100 returnerer det SAND som output.

Eksempel 2

Lad os overveje et andet eksempel, hvor vi skal udelukke farvekombinationen af ​​rødblå fra sættet af legetøjsdata, så kan vi bruge IKKE til at filtrere denne kombination ud.

Output vil være sandt, fordi her er farven “rød”.

Eksempel 3

Lad os tage medarbejderdataene, hvor vi skal finde ud af bonusbeløbet for medarbejdere, der udførte den ekstra opgave og ingen bonus, for hvem ikke udførte ekstra opgave, og medarbejderne fik 100 Rs. for hver ekstra opgave udført dem.

Outputtet vil være = 7500 Rs. Da det først vil kontrollere, om der er en tom post i en celle, hvis den ikke er blank, multiplicerer den ekstra opgave og 100 for at beregne den ekstra bonus, der er låst op af medarbejderen.

Eksempel 4

Antag at vi er nødt til at udføre en kontrol af farver, som for nedenstående eksempel skal vi filtrere legetøjsnavnet med farven Blå eller Rød r ud af det givne datasæt.

Først vil dette kontrollere betingelsen, hvis farvesøjlen indeholder noget legetøj med blå eller rød farve, hvis betingelsen er sand, så returneres den blank som output, hvis den ikke er sand, så returnerer den x som output.