Kode i Excel | Hvordan bruges kodefunktion i Excel? (med eksempel)

KODE-funktion i Excel

Kode Funktion i excel bruges til at finde ud af koden for tegnet i strengen, den finder kun koden for det første tegn ud, så hvis vi bruger denne formel som = Kode (“Anand”) og = Kode (“An”) vi får det samme resultat som 65, da koden for tegn A er 65.

Syntaks

Parametre

  • Tekst: Den tekst parameter er kun og en obligatorisk parameter for CODE Function. Denne parameter kan være et enkelt tegn, en streng eller en hvilken som helst funktion, der returnerer en tekst som et resultat.

Hvordan bruges CODE-funktion i Excel? (med eksempler)

I dette afsnit vil vi forstå brugen af ​​CODE-funktion og se på et par eksempler ved hjælp af faktiske data.

Du kan downloade denne Excel-skabelon CODE-funktion her - CODE-funktion Excel-skabelon

Eksempel nr. 1

Som du tydeligt kan se i outputafsnittet, returnerer CODE-funktionen ASCII-værdien for tilsvarende tegn skrevet i den første kolonne. ASCII-værdien på “A” er 65 og “a” er 97. Du kan nemt kontrollere ASCII-værdierne for hvert tegn på dit tastatur fra Internettet.

Eksempel 2

I ovenstående eksempel har vi anvendt CODE-funktion på celler, der indeholder strenge, så som du kan se i outputkolonnen, returnerer CODE-funktionen ASCII-værdien for sætningens første tegn.

Eksempel 3

I eksempel tre har vi brugt yderligere to funktioner LOWER og UPPER til at bruge deres returværdi som en parameter for CODE-funktionen. Funktionen LOWER returnerer det store bogstav for det tegn, der er sendt som en parameter, ligeledes UPPER returnerer det store og små bogstav for et tegn, der er sendt som en parameter.

Ting at huske

  1. Hovedformålet med CODE-funktionen er at returnere ASCII-koden for et tegn af det første tegn i en hvilken som helst celle.
  2.  CODE-funktionen er ikke så populær blandt excel-samfundet, men som en excel-ekspert skal du være opmærksom på denne funktion, da du måske finder den praktisk i VBA-kodning.
  3. Den blev først introduceret i Excel 2000 og er tilgængelig i alle efterfølgende versioner af Excel.
  4. Parameteren “ tekst” i KODE-funktionen er obligatorisk, og hvis den efterlades tom, returnerer funktionen en #VÆRDI-fejl, som let kan løses ved at angive et korrekt tegn eller en streng som en parameter til funktionen.
  5. Returtypen for CODE-funktion er en numerisk værdi.
  6. Det er faktisk det omvendte af CHAR-funktionen i Excel. CHAR-funktionen returnerer det tilsvarende tegn fra en numerisk ASCII-værdi.
  7. Du kan muligvis se en anden output end den, der er vist i vores eksempler på et Mac OS, fordi Mac OS bruger Macintosh-tegnsættet, mens windows bruger ANSI-tegnsættet.