Pengestrømsforhold (formel, eksempel) | Beregn CRR

Hvad er Cash Reserve Ratio (CRR)?

Den andel af bankens samlede indskud, som skal opretholdes i det respektive lands centralbank, kaldes cash reserve ratio, og det bruges som et middel til at kontrollere likviditet i det finansielle banksystem.

I enkle ord er Cash Reserve Ratio (CRR) en bestemt procentdel af de samlede indskud i banken, der skal opbevares på foliokontoen i landets centralbank, hvilket vil betyde, at banken ikke har adgang til dette beløb af penge til enhver kommerciel aktivitet eller økonomisk aktivitet.

Formel

Reservekravet kaldes reservebeløbet, og formlen for at udtrykke det samme er:

Cash Reserve Ratio = Reservekrav * Bankindskud

Hvor bankindskud generelt vil omfatte følgende:

Nettoefterspørgsel og tidsforpligtelser, hvilket kun er en sammenfatning af opsparingskonti, løbende konti og faste indskud, som banken besidder.

Ligningen til beregning af kontantbeholdningsforholdet er ganske enkel i sin art.

 • Den første del er reservekravet, som bestemmes af landets centralbank efter overvejelse af alle de makrofaktorer, der opstår i landet, dvs. inflationen, udgiftssatsen, efterspørgslen og udbuddet af varerne, handelsunderskud osv. .
 • Den anden del af formlen er Nettoefterspørgsel og tidsindskud, som lånes af banken i form af indskud, og centralbanken holder gerne af en vis mængde reserve bortset fra alle banker for at overleve under finanskrisen.

Eksempler

Du kan downloade denne Excel Reserve Excel-skabelon her - Cash Reserve Ratio Excel-skabelon

Eksempel nr. 1

ABC bank ltd registrerer sig selv som en bank for første gang i centralbanken. Det ønsker at bestemme sit cash reserve-krav, og det har beregnet sine nettofterspørgsel og tidsforpligtelser som $ 1 mia. Du skal beregne hele Cash Reserve Ratio, i betragtning af at reservekravet er 5%.

Løsning:

Centralbanken har bestemt et reservekrav til 5%. Bankens nettoudskud er $ 1 mia.

Så beregningen af ​​likningsforholdet ligning kan gøres som følger-

 • Reserveforhold = Reservekrav * Bankindskud
 • = 5% * 1.000.000.000

Reserveforhold vil være

 • Reserveforhold = 50.000.000.

 Derfor har ABC-bank brug for at beholde $ 50 millioner på løbende konto i en centralbank.

Eksempel 2

Nedenfor er uddraget af RBL bank ltd i to regnskabsår. Alle nedenstående figurer er i crores. Antag, at nettofterspørgsel og tidsforpligtelser er 45% af de samlede lån, og at centralbanken har en reserveprocent på 4%.

Det kræves, at du beregner kontantreserveringsgraden for begge år.

Løsning:

Centralbanken har bestemt reservekravet til 4%. Og bankens nettoudskud er 45% af de samlede lån.

 • Bankindskud for marts 2017 = 42.567,85 * 45% = 19.155,33
 • Bankindskud for marts 2018 = 53.163,70 * 45% = 23.923,67

Så beregningen af ​​reservekravsprocenten fra marts 2017 kan gøres som følger-

 • Reserveforhold = Reservekrav * Bankindskud
 • = 4% * 19.155,53

Reserveforhold fra marts 2017

 • Reserveforhold = 766,22

Nu kan beregningen af ​​Cash Reserve ratio fra marts 2018 gøres som følger-

 • Reserveforhold = Reservekrav * Bankindskud
 • = 4% * 23.923,67

Reserveforhold fra marts 2018

 • Reserveforhold = 956,95

Eksempel 3

Nedenfor er uddraget fra Federal bank ltd i to regnskabsår. Alle nedenstående figurer er i crores. Antag, at nettofterspørgsel og tidsforpligtelser er 85% og 90% af den samlede lånoptagelse, og at centralbanken kræver en reserveprocent på henholdsvis 5% og 5,5% for henholdsvis året 2017 og 2018.

Du er forpligtet til at beregne cash reserve ratio kravet for begge år.

Løsning:

Centralbanken kræver, at reservekvoten er 5% for 2017 og 5,5% for 2018. Og bankens nettoudskud er henholdsvis 85% og 90% for henholdsvis 2017 og 2018 af de samlede lån.

 • Bankindskud for marts 2017 = 103561,88 * 85% = 88,027,60
 • Bankindskud i marts 2018 = 123525,99 * 90% = 138533,14

Så beregningen af ​​reservekravsprocenten fra marts 2017 kan gøres som følger-

 • Reserveforhold = Reservekrav * Bankindskud
 • = 5% * 88.027,60

Reserveforhold fra marts 2017

 • Reserveforhold = 4.401,38 crores

Så beregningen af ​​formlen for reserve i forhold til marts 2018 kan gøres som følger-

 • Reserveforhold = Reservekrav * Bankindskud
 • = 5,5% * 111,173,39

Reserveforhold fra marts 2018

 • Reserveforhold = 6.114,54 crores

Relevans og anvendelser

Når banker køber indskud fra offentligheden, er bankens hovedmål at låne ud og til gengæld at tjene et spread. Banker kan godt lide at maksimere deres udlån for at maksimere deres fortjeneste og holde deres inaktive kontanter på et minimum. Hvis de fleste af midlerne udlånes, og hvis der er en nødsituation eller siger, at der pludselig er et skynd med at trække midler ud, vil bankerne kæmpe for at opfylde deres forpligtelser eller med andre ord deres tilbagebetaling.

 Mod disse indskud er det vigtigste formål med CRR at sikre nogle likvide penge, mens dets sekundære mål er at give centralbanken mulighed for at kontrollere renter og likviditet i økonomien. Renterne svinger op eller ned på kort sigt afhængigt af hvor meget af likviditeten, bankerne kan udlåne. For meget pengestrøm eller stigning i pengeudlån vil føre til et sammenbrud i renterne, og for lidt vil føre til en stigning.